26 Prosinec

Mýty o marihuaně 3

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Marihuana oslabuje paměť a poznávací schopnosti

Marihuana ničí krátkodobou paměť, schopnost koncentrace, způsobuje potíže s mluvením, udržením pozornosti při myšlení, zapamatování si, řešením problémů, časté užívání může vést ke zmatenosti a duševní degeneraci. Látka THC v mozku potlačuje neurony v systému zpracovávání informací v hippocamu, kde dochází k rozvoji paměti, učení a zpracovávání senzomotorických vjemů.

Faktem je, že „ marihuana vytváří okamžité krátkodobé změny myšlení, vnímání a zpracovávání informací“. V laboratorních studiích, jen po dobu intoxikace byla oslabená schopnost učit se a vybavit si nové informace, účastníci této studie pod vlivem marihuany neměli problém s pamětí, pamatovali si, co se dříve naučili. Neexistují žádné přesvědčivé důkazy, že by marihuana při dlouhodobém užívání trvale oslabovala paměť či kognitivní funkce. Existují dva typy studií, které se zabývají účinky marihuany na poznávací schopnosti a intelektuální výkon. Jeden typ studií se věnuje lidem, kteří jsou „zkouření“ marihuanou a druhý typ se zaměřuje na uživatele marihuany, kteří jsou střízliví, ke zjištění výsledků se používají standardizované testy, které inteligenci, pozornost, paměť, řešení problémů, zpracovávání informací myšlení a schopnost učení. (Zimmerová, 2003, s. 75-76)

Marihuana působí proti rakovině

Tým španělských výzkumníků zjistil, že THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), má schopnost aktivovat v mozku intracelulární signální dráhu, která aktivuje buněčné procesy, známé pod názvem Autofágie, což způsobuje odumírání rakovinných buněk.

Nejdříve byly pilotní studie aplikovány na myších, po kladných výsledcích byly aplikovány na člověka. Dva pacienti s agresivním mozkovým nádorem, u kterých zjistily známky Autofágie, byli léčeni nitroděložní aplikací THC, pod dohledem výzkumníků. Vznikly nové informace a výsledky na jejichž základech byly spuštěny nové studie. Množství využití léků s obsahem kanabinoidů se stále zkoumají, nová probíhající studie se zaměřuje na protidrogové vlastnosti konopí u pacientů s různými mozkovými nádory, kdyby byla prokázána jejich účinnost, cena léků s kanabinoidy by mohla být levnější než u léků na rakovinu. Možnosti komerce kanabinoidních léků proti rakovině se bude muset ještě prozkoumat. (J Clin Invest, 2009)“

Zdroj: MĚŘIČKOVÁ, Kristýna. MARIHUANA V MEDICÍNĚ. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Poslat komentář

*