12 Březen

Nedovolené pěstování konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

Nedovolené pěstování konopí

„Tato nová skutková podstata, která je privilegovaná vůči skutkové podstatě § 283 trestního zákoníku (TZ), vznikla v návaznosti potřeby společnosti oddělit komerční velkopěstitele, kteří konopí pěstují za účelem následné distribuce jako omamné látky a tím ohrožují třetí osoby, od samozásobitelů, kteří konopí pěstují pro vlastní potřebu. Smyslem je tedy změkčit trestní postih pro samozásobitele a vyřadit konzumenty konopí z drogového trhu, na kterém se vyskytují mnohem nebezpečnější drogy.

Nedovoleným pěstováním konopí se rozumí pěstování odrůd konopí s možným obsahem účinných látek vyšších než 0,3 % THC. Takové jednání je zakázáno na základě § 24 ZNL. Konopí s vyšším obsahem účinných látek, než je tato hranice, je pak již samo o sobě omamnou látkou.

Přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou a psychotropní látku (OPL) se podle § 285 odst. 1 TZ dopustí ten, kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí a může být potrestán odnětím svobody v délce až šesti měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Pachatel bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem, spáchá-li tento čin ve větším rozsahu, respektive odnětím svobody na šest měsíců až na pět let u značného rozsahu.

2016-08-26_175935

Důležitým faktem je tu opět to, za jakým účelem pachatel rostliny pěstuje. Pokud by je nepěstoval pro vlastní potřebu, jeho jednání bude posuzováno jako opatřování OPL podle § 283 TZ ve stádiu pokusu.

Zajímavým faktem je, že množství rostlin, které se považuje za větší než malé, je nadále upraveno v nařízení vlády. Otázkou však zůstává, zda je to proto, že tato úprava Ústavnímu soudu nevadí nebo zda jen nedostal podnět, na základě kterého by ho mohl zrušit tak, jak tomu bylo u nařízení, které upravovalo množství větší než malé u OPL. Za množství větší než malé je považováno více než 5 rostlin konopí. To se ale nezdá úplně v poměru k množství 10 g marihuany, či 1g účinné látky. Stanovené množství totiž odpovídá tomu, že by z jedné rostliny měly být vyprodukovány pouze 2 g marihuany s množstvím účinných látek 10 % (0,2 g účinných látek na rostlinu). Z jedné rostliny konopí je však v ideálních podmínkách možné získat i více než 1 kg marihuany.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*