22 Květen

Nedovolené pěstovaní rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

Autor: admin Kategorie: Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jedna se o novou skutkovou podstatu, kterou předcházející trestní zákon neznal. Ustanovení opět tvoří privilegovanou skutkovou podstatu vůči § 283. Zákonodárce se snaží odlišit osoby pěstující rostliny obsahující OPL (omamné a psychotropní látky) pro účely síření a prodeje (dealery s vysokou společenskou nebezpečností, souzené podle ustanoven § 283) od osob, které si takové rostliny pěstují pro vlastní potřebu (samozásobitele, kteří není účelné trestat stejně přesně). Pokud tak dělají v množství menším než malém (viz dále), bude jejich čin posuzován podle přestupkového pravá, jinak podle ustanoven § 285 TrZk.

Od svého začátku se jedná o trestný čin s nízkými počty stíhaných osob, který se významně nepodílí na celkové kriminalitě; podle Ministerstva spravedlnosti bylo za rok 2014 zaznamenáno 146 případu takové trestné činnosti. Odsouzen osoby jsou trestány mírnějšími prostředky, než v případě výše zmíněných trestných činů; nejčastěji podmíněným trestem odnětí svobody (100x). K trestu nepodmíněného odnětí svobody bylo v danem roce přikročeno pouze ve 4 případech.

Jednočinný souběh s trestným činem nedovolené výroby a jiného nakládaní s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ustanovení § 283 je z povahy věci vyloučen.

Vybrané znaky skutkové podstaty

Subjektivní stránka. Po stránce zavinění je vyžadován úmysl.

Pěstovaní, produkce. Tyto pojmy jsou definovány intuitivně jako zasazení semene či výpěstku (klonu, řízku) rostliny, následná péče o takovou rostlinu nebo houbu a případně i jej sklizeň.

Nedovolené pěstovaní rostliny nebo houby obsahující OPL. Zdaleka nejčastěji se v praxi setkáváme s pěstováním konopí; u něj je nedovolené pěstovat odrůdy s obsahem THC vyšším než 0,3 % THC (u takových lze totiž říci, že obsahují dostačující množství omamné látky). Teoreticky je ošetřeno také pěstování koky (kokainovníku), které u nás není běžné. Druhý odstavec zmiňuje také neoprávněné pěstování hub – jedná se téměř výlučně o rod lysohlávek, obsahujících látky psilocin a psilocybin – tyto houby vsak volně rostou na většině našeho území a jejich účelné pěstovaní proto není rozšířené.

Množství vetší než malé:

Stanovení, které rostliny a houby podléhají ustanoven § 285 a jaké je u nich množství větší než malé, nalezneme v nařízení vlády. Kromě rostlin konopí a koky se sem původně řadily i rostliny obsahující látku DMT a kaktusy obsahující meskalin, u obou bylo jako množství větší než malé stanoveno pět a více rostlin.

Poměrně zarážejícím faktem je rozhodnutí stanovit právě pět rostlin konopí jako množství vetší než malé. Podle teto logiky osoba, která pěstuje pět rostlin konopí, páchá pouze přestupek, zatímco osoba, která přechovává pro vlastní potřebu 10 gramu sušené marihuany, se již dopouští trestného činu podle ustanovení § 284 (hrozí jí tedy teoreticky až rok odnětí svobody). Z jediné rostliny konopí lze však běžně získat kolem 100 g marihuany (v ideálních podmínkách i 1 kg) což je v obrovském nepoměru s množstvím pro přechovávání.

Teoreticky je tedy možné s relativně nízkým rizikem (tj. páchaní přestupku) vypěstovat pět konopných rostlin, ale jejich sklizení a následným využitím květu a listu (dle zákona je jedno, jestli k výrobě léčivé masti nebo rekreačnímu užívaní marihuany) už riziko strmě stoupá, protože je jednoduše myslitelné

splnění znaku kvalifikované skutkové podstaty, tedy nedovolené výroby, popř. přechovávání OPL ve větším, nebo i značném rozsahu (nepodmíněném odnětí svobody až na osm let).“

Zdroj: PELIKÁNOVÁ, Zuzana. Možnosti a limity postihu za drogové delikty podle nového trestního zákoníku. Brno, 2017. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Poslat komentář

*