20 Březen

Nizozemí – současná situace

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Zákon v Nizozemí jasně říká, že marihuana je ilegální droga. V roce 1976 byla ale přijata formální politika nevynucování (depenalizace) při porušení zákona zahrnujícího přechovávání a prodej marihuany v množství do 30 gramů (roku 1995 sníženo na 5 gramů). Dalším prvkem nizozemské drogové politiky je de facto legalizace v oblasti trhu, povolující prodej marihuany v coffee shopech. Zásobování coffee shopů marihuanou ale zůstává trestným činem. Tento rozpor se nazývá „problém zadních dveří“ a v souvislosti se zvýšením soudních postihů za pěstování marihuany se zásobování coffee shopů stává mnohem obtížnějším a nese s sebou větší rizika. Dle Monshouwer a Van Laar (2011, s. 149) bylo jen v letech 2005 a 2006 nalezeno a zničeno na 6 000 pěstíren marihuany s 2,8 miliony rostlin. Navíc byl v roce 2006 zvýšen maximální trest za pěstování, prodej a přechovávání velkého množství marihuany ze 4 na 6 let vězení.

Prodej měkkých drog je realizován prostřednictvím coffee shopů, licensovaných obchodů, jejichž provoz je regulován AHOJ-G kritérii (zákaz prodeje tvrdých drog, zákaz prodeje osobám mladším 18. roku věku, maximální prodejní množství 5 gramů na osobu na den, maximální množství 500 gramů skladované marihuany na coffee shop, zákaz reklamy a zákaz rušení veřejného klidu). Coffee shopy nesmí nabízet alkoholické nápoje a roku 2008 v nich byl zaveden zákaz kouření tabákových výrobků. Dalším prvkem regulace prodeje je omezení skrze lokální drogovou politiku samosprávné oblasti, pod kterou spadají. Ta může mimo jiné stanovit minimální vzdálenost coffee shopu od základních a středních škol, zpravidla 250 metrů. Dle MacCoun (2011, s. 1900) mají vlastníci coffee shopů vlastní sdružení nazvané „The Bond van Cannabis Detaillisten“. MacCoun (2011, s. 1900) dále uvádí, že coffee shopy ročně prodají až 150 000 kilogramů marihuany v hodnotě 300 ̶ 600 milionů euro. Od roku 2013 platí zákaz prodeje měkkých drog cizincům, čímž byl alespoň částečně vyřešen problém s turisty, cestujícími za drogami a rušícími veřejný pořádek.“

Zdroj: GINTEROVÁ, Nikola. NIZOZEMSKÝ PŘÍSTUP K MARIHUANĚ A JEHO APLIKACE NA ČESKÉ PROSTŘEDÍ. Brno, 2017. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.

Poslat komentář

*