6 Únor

Nizozemská drogová politika a marihuana – úvod

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„K historii lidské společnosti neodmyslitelně patří boj s nezákonnými aktivitami jako prostituce, hráčství a konzumace alkoholu a drog. Jedním ze způsobů kontroly těchto aktivit je jejich kriminalizace, která s sebou ale nese mnoho rizik. Dokud přetrvává poptávka, vytváří se silný ilegální trh s nezákonnými službami. Úplný zákaz tak znamená velkou zátěž pro policii, soudnictví a vězeňský systém. Místo něj je možno přijmout alternativu regulace ilegálního trhu skrze povolení kontrolovaného dodávání služby nebo produktu prostřednictvím licencovaných prodejců.

Regulace nelegálního trhu má tři efekty. Zaprvé začnou zákazníci kupovat službu nebo produkt od legálního zprostředkovatele, čímž se sníží množství ilegálních prodejců a trhů a také nápor práce pro policii a soudní systém. Zadruhé mohou kompetentní autority stanovit požadavky na kvalitu produktu. Zatřetí dojde k lepší možnosti monitorovat trh, kvalitu produktů či služeb a vedlejší efekty jako například rostoucí problém se závislostí. Autority navíc mohou v případě potřeby zvýšit nebo snížit počet licencovaných prodejců či přidat další požadavky týkající se prodeje produktu nebo služby. Účelem je dosáhnout rovnováhy mezi atraktivitou produktu nebo služby a jejich negativními dopady na společnost. Mnoho států zavedlo politiku regulace u kdysi ilegálních trhů s produkty či službami (hráčství je toho zářným příkladem), unikátem v této oblasti ale kvůli svému přístupu k drogové politice zůstává Nizozemí.“

Zdroj: GINTEROVÁ, Nikola. NIZOZEMSKÝ PŘÍSTUP K MARIHUANĚ A JEHO APLIKACE NA ČESKÉ PROSTŘEDÍ. Brno, 2017. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.

Poslat komentář

*