25 Listopad

Nové syntetické drogy – Fenyletylaminy část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Fenyletylamin je přírodní látka nacházející se v řadě rostlin, jedná se o látku vlastní i lidskému organismu. Sama o sobě není psychotropně aktivní. Do skupiny fenyletylaminů je řazeno přes 200 nejrůznějších látek, z nichž většina má vliv na psychické funkce člověka. Jedná se o látky se stimulačními účinky, entaktogeními účinky i účinky halucinogeními. Mezi tyto látky se například řadí klasické amfetaminy (amfetamin, metamfetamin), MDMA, MDA, MDEA, 2C-B, DOB a další.

2/2/1 MBDB

Celý název látky MBDB je N-metyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamine. Tuto látku v 80. letech minulého století zkoumal prof. Shulgin a vzhledem k jejím psychotropním účinkům, které jsou kvalitativně odlišné od účinků stimulancií a halucinogenů, ji zařadil do nové skupiny látek, jíž pojmenoval entaktogeny (méně správně empatogeny). Pojem se snaží vystihnout akutní účinky látek, které umožňují terapeutovi nebo pacientovi proniknout „dovnitř“ sebe sama a následně  sdělit/podělit se o citlivá emoční témata, která jsou za normálních okolností velmi obtížně dostupná; tyto látky byly experimentálně využívány v psychoterapii. Do této skupiny patří mnoho dalších látek, nicméně MBDB je prototypem čistě entaktogenní substance. MDMA (tedy extáze) je také výrazným entaktogenem, nicméně ve spektru jejích účinků se objevují i některé účinky stimulační a mírně i halucinogenní. MBDB se na ilegálním trhu nejčastěji prodává jako extáze.

V Evropských státech se tyto tablety vyskytují v cca 1 % tablet nabízených jako extáze. Látka se v zachycených tabletách nachází buď sama, nebo v kombinaci s řadou dalších látek (MDMA, MDA, MDEA, 2-CB, LSD, ketamin, kofein).

Tato látka má méně intenzivní účinky než MDMA a pomalejší a mírnější nástup účinku. Je také mnohem méně toxická. Účinná dávka se u dospělého člověka pohybuje mezi 100–200 mg. Rizika spojená s užitím této látky jsou obecně stejná s riziky MDMA. Vzhledem k nedostatku odborných informací k této látce nejsou známy její účinky v kombinaci s ostatními drogami. Za potenciálně velmi nebezpečnou se považuje zejména kombinace s inhibitory MAO, dále pak kombinace s jinými drogami. Vzhledem k jejím sympatomimetickým účinkům jsou potenciálně ohrožení zejména lidé s preexistujícím chorobami kardiovaskulárního aparátu. V Evropě byly popsány pouze dva případy úmrtí v souvislosti s touto látkou, ani v jednom případě se však nedá hovořit o MBDB jako o jednoznačné příčině. V jednom případě šlo o kombinaci amfetaminu a MBDB s rozvojem maligní srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu) a následnou zástavou srdce, v druhém případě šlo o sebevraždu skokem z okna u jedince se sebevražednými sklony. V orientačních kvalitativních testech pomocí Marquisova činidla nedává MBDB žádnou reakci; v ostatních testech reakce známy nejsou.“

Zdroj: PÁLENÍČEK, Tomáš, Pavel KUBŮ a Viktor MRAVČÍK. Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR, c2004. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-26-9.

Poslat komentář

*