23 Prosinec

Nové syntetické drogy – Fenyletylaminy část 5.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„2/2/6 DOM, DOB

Jde o syntetické deriváty amfetaminu, jejichž celé chemické názvy jsou 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamin (DOM) a 2,5-dimetoxy-4-bromoamfetamin (DOB). Jedná se o amfetaminy s vůbec nejsilněji vyjádřenými halucinogenními účinky, které jsou připodobňovány k účinkům mezkalinu. Je popisováno velmi výrazné vnímání barev a barevné halucinace, ve vysokých dávkách těžké stavy depersonalizace.

DOM se poprvé objevilo na ilegálním trhu v roce 1967 v Chicagu, kde bylo distribuováno pod názvem STP. Jednalo se o 20 000 tablet, přičemž 5 000 tablet bylo distribuováno zdarma. DOM se v tabletách vyskytovalo v extrémně vysokých dávkách (20 mg, později 10 mg). Vzhledem k tomu, že tato látka má velmi pomalý nástup účinku při perorálním užití (1–3 hodiny), jedinci kteří drogu užili v domnění, že se jedná o LSD podobnou látku (účinky se dostaví během 15–30 min), měli často pocit, že je tableta slabá a v nejednom případě užili více dalších tablet. Účinné dávky této látky jsou popisovány v rozmezí 3–10 mg (u 10 mg jsou již popisovány stavy naprosté depersonalizace), a tak v řadě případů došlo k předávkování a hospitalizaci. Doba účinku této látky se pohybuje od 10–20 hodin, při předávkování může intoxikace trvat i několik dní.

V případě DOB se jedná o vůbec nejúčinnější psychedelický amfetamin, který účinkuje v rozmezí dávek 1–3,0 mg při perorálním užití. O dávce 3,5 mg se již hovoří jako o předávkování. Tato látka má obvykle opět velmi pomalý nástup účinků (1-3 hodiny) a doba trvání účinků je 18–30 hodin. DOB bylo opakovaně zachyceno jak na americkém kontinentě, tak v Evropě i v Austrálii. Zatím poslední záchyt DOB (toxikologická analýza plazmy intoxikovaných jedinců) pochází z České republiky z roku 2004.

DOB se na ilegálním trhu vyskytuje ve formě tablet nebo bílého krystalického prášku, případně ve formě „tripů“ – kousků různě potištěného savého papíru, impregnovaného psychotropní látkou. Obsah DOB v tabletách se obvykle pohyboval mezi 1–1,5 mg.

Obě tyto látky jsou agonisty serotonergních receptorů (aktivují receptor) zejména typu 5-HT2R. Bylo zjištěno, že DOB se nejdříve hromadí v plicích a až teprve následně dochází k jeho distribuci v mozku. To může vysvětlovat velmi pomalý nástup účinku DOB i DOM. Navíc je možné, že v plicích dochází k přeměně těchto látek na nějaké jiné aktivní metabolity. DOB je bohužel známé také jako droga, která byla příčinou několika úmrtí. Posledním hlášeným úmrtím je úmrtí z roku 2004 v České republice. Závažné intoxikace touto látkou bývají provázeny těžkými psychotickými reakcemi, křečemi a komatem. Jsou popsány gangrény – pravděpodobně v důsledku spasmu cév. Mezi potenciálně velmi nebezpečné patří kombinace těchto látek s inhibitory MAO. Ovšem vzhledem k nedostatku odborných informací o těchto látkách je velmi těžké předpovědět rizika užití ať už látek samotných nebo v kombinaci s jinými drogami. V Marquisově testu dává DOB díky velmi nízké koncentraci ve vzorku slabé zelenavé zabarvení, a to až po 15 minutách, s jinými barevnými činidly reakce nejsou známy.

2/2/7 TMA-2

Chemický název této látky je 2,4,5-trimetoxyamfetamin. Látka byla opakovaně zachycena v Evropě (Francie, Španělsko, Velká Británie, Nizozemsko a Německo). Jedná se o syntetický halucinogenní amfetamin s účinky podobnými mezkalinu.

Účinné dávky při perorálním užití byly popsány v rozmezí 10–40 mg. O dávkách nad 40 mg se soudí, že mohou být již toxické. Účinky se dostavují většinou během 1 hodiny (perorální užití) a trvají od 8 do 12 hodin. Tato látka je pravděpodobně mnohem účinnější než mezkalin. TMA-2 je zhruba desetkrát účinnější než její analog TMA (dávky okolo 200 mg) a desetkrát méně účinnější než DOM nebo DOB. Na ilegálním trhu byla zachycena ve formě prášku,  červených a oranžových kapslí.

Poznatků o účincích této látky na lidech je málo. Jedná se pravděpodobně opět o látku účinkující prostřednictvím receptorů pro serotonin, zejména typ 5-HT2R. Není známo, že by byla příčinou závažných intoxikací nebo úmrtí, byly však popsány jisté komplikace u diabetiků. Potenciálně nebezpečné mohou opět být kombinace s inhibitory MAO a s jinými drogami, zejména se stimulanty. Tato látka dává světlezelené zbarvení s Marquisovým činidlem podobně jako 2C-B; s jinými barevnými činidly reakce nejsou známy.“

Zdroj: PÁLENÍČEK, Tomáš, Pavel KUBŮ a Viktor MRAVČÍK. Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR, c2004. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-26-9.

Poslat komentář

*