11 Listopad

Nové syntetické drogy

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Pojem nové syntetické drogy je označením pro širokou skupinu látek, se kterými se více či méně sporadicky setkáváme na současné drogové scéně. Význam termínu „nové“ je chápán zejména z pohledu jejich výskytu na ilegálním trhu. Většina těchto látek je již známa celou řadu let a znám je i jejich psychotropní potenciál. Na drogové scéně byl vždy jejich výskyt velmi omezený, nicméně v posledních deseti letech zejména v úzké souvislosti s taneční scénou a s ní souvisejícím nástupem tzv. tanečních drog a drogy extáze (3,4- metylendioxidmetamfetamin, MDMA) se s těmito látkami setkáváme stále častěji. Řada z nich je distribuována v tabletové formě a vydávána za drogu extázi nebo za „něco, co má podobné účinky“. V některých případech se jedná o halucinogenní látky, které jsou vydávány za LSD nebo například „halucinogen s podobným účinkem jako LSD nebo mezkalin“.

Důvodů, proč se s těmito látkami stále častěji setkáváme, je několik. Jedním z nich je snaha ilegálních výrobců obejít stávající legislativní normy a vyrobit psychoaktivní látku, která dosud není na seznamech ilegálních látek, nebo jejíž prekursory nejsou monitorovanými substancemi. Druhým, bezpochyby neméně důležitým faktorem, je ochota mladých lidí vyhledávat nové psychedelické a obdobné zkušenosti a zážitky. Nebezpečnost uvedených látek je různá, některé z nich mohou způsobit i úmrtí. V současné době je ve většině případů velmi málo dostupných odborných prací, které by se zabývaly jejich akutními a dlouhodobými účinky, jejich farmakologií nebo toxikologií. Většina informací o účincích těchto látek je dostupná pouze ze sdělení experimentátorů, kteří své zkušenosti prezentují např. prostřednictvím internetu nebo ze vzácných případů, kdy byl intoxikovaný jedinec hospitalizován v souvislosti s užitím některé z těchto látek. V každém případě se díky stále se zvyšující frekvenci výskytu těchto drog na ilegální scéně a potenciálním rizikům spojeným s jejich užíváním v posledních letech staly předmětem zájmu řady institucí. V rámci Evropské unie je to např. Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost (European Monitoring Centre For Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), koordinující spolu s Europolem „Systém včasného varování“ (Early-warning System, EWS) v rámci „Společného postupu v oblasti nových syntetických drog“ (Joint Action on New Synthetic Drugs).

Mezi nové syntetické drogy se řadí zejména látky odvozené od fenyletylaminu a tryptaminu. Tyto látky byly poprvé detailněji popsány prof. A. Shulginem v jeho knihách PIHKAL (zkratka pro Phenylethylamines I Have Known And Loved) a TIHKAL (Tryptamines I Have Known and Loved).“

 

Zdroj: PÁLENÍČEK, Tomáš, Pavel KUBŮ a Viktor MRAVČÍK. Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR, c2004. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-26-9.

Poslat komentář

*