9 Červen

O kouření tu není řeč – Paul Benhaim

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Ještě na prahu 21. století je nejčastější otázkou, na kterou musím odpovídat: „A dostane tě to do nálady?“ Potraviny z konopí vám nepozvednou náladu díky psychoaktivním látkám, ale díky tornu, že budete zdravější. Ano, dnešní mládež pro zdravý růst a život na této stále se měnící planetě potřebuje čistší a zelenější představy a obrazy. Zapálíte-li si cigaretu z technického konopí (které se však omamné trávě nemusí příliš podobat), bude vás pouze bolet hlava.

Na celém světě existují zákonem stanovená maximálně povolená množství aktivních psychotropních látek, která může rostlina obsahovat. V konopí se nachází velké množství kanabinoidů, ale jen jeden z nich je psychoaktivní — tetrahydrokanabinol, obecně známý jako THC. Například v roce 2000 byla koncentrace THC v technickém konopí přijatelná pro Evropskou unii 0,3 % (pro rok 2001 se uvažovalo o 0,2 %). Pokud se najdou vyšší množství, je farmář nucen celou sklizeň zlikvidovat, nebo se vystavuje hrozbě soudního stíhání za porušení protidrogového zákona a riskuje až trest odnětí svobody.

Ačkoli některé kultivary vypadají a voní podobně jako ilegálně pěstované obsažné odrůdy (konopí pěstované pro semeno vyrůstá do maximální výše jednoho metru oproti klasickým pěti metrům a jeho název marihuanu nepřipomíná ani vzdáleně — zaslechneme-li jméno Finola, vybaví se nám skutečně spíš název nějaké potraviny), používají se pouze a jenom ke komerčním účelům.

Pokud chce farmář v současné době pěstovat konopí, musí požádat o povolení. Schvalovací řízení stanoví kultivar, který se má pěstovat, zdroj osiva a prozkoumá, k čemu pěstitel zamýšlí sklizeň využít. Právně závazné smlouvy se sepisují dopředu, aby se zajistilo, že konečné využití vyhovuje možnostem a záměrům pěstitele. Další dohody se týkají umístění pole. Dnes se kupříkladu nepovažuje za příliš šťastné pěstovat konopí na místě snadno přístupném veřejnosti, i když pokud byste plodinu nezkoumali skutečně pozorně, některé její odrůdy od jiných běžných porostů na větší ploše nerozeznáte. Současný systém odradí každého kovboje od pokušení zasít si ilegální odrůdu a neměl by to zkoušet ani na poli s technickým konopím. Vzhledem k rozdílným růstovým vlastnostem jednotlivých kultivarů si farmář snadno všimne, že jeho pozemek někdo zneužil, a nebezpečné rostlinky bez milosti sprovodí ze světa. Někteří australští kolegové předpokládají, že pyl z polí s bezobsažným technickým konopím postupně kontaminuje všechny záhony s odrůdami obsahujícími THC, a tím velmi účinně potlačí veškeré úsilí udržet odrůdy s vysokým obsahem THC šlechtěním. Což může být určitým zadostiučiněním všem těm, kteří se snaží za každou cenu oddělovat technické a rekreační formy konopí.

Jen čas a neúnavná osvětová kampaň vedená organizacemi zajistí, aby nadále žádná z podobných potenciálně nebezpečných situací neohrozila nově se rozvíjející průmyslové odvětví. Organizace se vytrvale snaží zlepšovat právní a politické podmínky, aby bylo konopí akceptováno jako každá jiná normální a běžná plodina. Zavádění produktů komerčně dostupného konopí, především potravin, stále výrazněji zvyšuje povědomí o tom, že konopí je skutečně vynikající rostlina, pokud se využije jako jídlo, na oblečení a jakýmkoli jiným způsobem kromě kouření, které samozřejmě stojí na opačném pólu a zdraví poškozuje. Chcete-li podpořit konopí, užívejte jeho produkty a doporučte je svým přátelům.“

Zdroj: BENHAIM, Paul. Konopí: zdraví na dosah : holistická kuchařka. Vydání druhé. Přeložila Kateřina ORLOVÁ. Frýdek-Místek: Alpress, 2019. Klokan (Alpress). ISBN 978-80-7633-093-1. s. 34-36.

Poslat komentář

*