3 Srpen

O účinnosti léčebného konopí: Tourettův syndrom – studie

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Tato sociálně velmi obtížná choroba má významně vyšší prevalenci — cca 1 % — než se dříve předpokládalo; navzdory tomu jsou léčebné výsledky velmi neuspokojivé. Existuje řada kazuistik úspěšné úlevy od syndromů (frekvence tiků a mimovolných řečových vyjádření) pomocí konopí, a to v poměrně dlouhé historické řadě. Kupodivu ale existují jen dvě kontrolované klinické studie, které se však nezabývaly účinností rostliny nebo komplexního výtažku z ní, nýbrž jen izolovaného THC, a obě vznikly pod vedením téže autorky. Obě byly úspěšné — studie z roku 2002 prokázala na vzorku 12 tourettiků efektivitu jednorázové dávky THC pro redukci tiků i obsedantně kompulzivního chování, pozdější jednorázově zaslepená a placebem kontrolovaná studie na 24 pacientech výsledky předchozí studie znovu potvrdily; experimentální skupině bylo podáváno až 10 mg THC denně. Studie rovněž prokázaly jen zanedbatelné akutní vedlejší účinky zvoleného dávkování, a nulový dopad na kognitivní schopnosti. Přesto lze tuto klinickou evidenci relativně kvalitních klinických studií považovat jen za omezenou s potřebou dalších replikací studií, a to, pokud možno na větších vzorcích. Autoři tohoto přehledu rovněž hypotézují, že studie s využitím (přípravků z) rostlinného konopí namísto izolovaného THC by mohly dojít k ještě příznivějším výsledkům než při použití jen jednoho kanabinoidu.“

Zdroj: CANNABIS HEALTH INDEX [online]. Copyright © 2013, 2015 by Uwe Blesching. Uwe Blesching: Uwe Blesching, 2013 [cit. 2021-9-15]. ISBN 978-80-7511-418-1. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiLycu7yYHzAhV5hP0HHbJTABsQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fdwn.alza.cz%2Febook%2Fnahled%2Fpdf%2FEK28605&usg=AOvVaw0VL0VAwSstpwJeVPc-ztyj

Poslat komentář

*