5 Červen

Odvětrávání pěstírny

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

K odvětrávání pěstební skříně je zapotřebí větrák, který je schopný vyměnit kompletně vzduch v pěstírně 20x až 30x za hodinu. Stačí si spočítat, objem pěstírny (např. pro 1x1x1,5 m je to 1,5 m3). Vzduch v pěstírně by se měl kompletně vyměnit cca. 20 – 30x za hodinu (tj. pro 1,5 m3 je to 45 m3/h).

Při navrhovaní odvětrávání budete muset vyřešit tyto dva parametry – průtok vzduchu (air flow) a statický tlak (static pressure). Průtok vzduchu se nejčastěji udává v CFM (krychlové stopy za minutu) anebo v m3/h a vyjadřuje objem vzduchu, který ventilátor vymění s okolím – tzn. výměna vzduchu mezi skříní a jejím okolím. Tento parametr je uváděn v technické dokumentaci jednotlivých větráků. Je ale nutné poznamenat, že se jedná o hodnotu maximální, které je možno dosáhnout jen když vzduch může volně proudit. Ve skutečnosti ale budete mít ve skříni otvory pro nasávání někde v její spodní části a odtahový větrák nahoře u světla. To znamená, že vzduch bude muset ve skříni překonat radu překážek, než se dostane k větráku. Vzniká tzv. staticky tlak, který bude muset větráček překonat. Se zvyšujícím se statickým tlakem se snižuje průtok vzduchu. Kazdy větrák má svoji charakteristickou křivku.

Jak spočítat jaký průtok vzduchu potřebuji? Vzorec je jednoduchý: průtok (m3/h) = 3 x výkon (W) / T2 – T1. Nejprve si musíme uvědomit, jaké maximální zvýšeni teploty chcete dovolit. Vzhledem k tomu, že pokojová teplota (T1) je cca 20 °C, a max. teplota pro pěstování je okolo 30 °C, bude toto zvýšení asi (T2-T1)=10. Dále musíme znát tepelný výkon zdroje tepla – v našem případě sodíkové výbojky. Tento výkon nikdy nebude vyšší než samotný výkon výbojky, ale bude činit okolo 90%. Pro náš výpočet můžeme uvažovat rovnost těchto výkonů. Máme-li tedy např. 200 W výbojku, pak požadovaný průtok bude 60 m3/h. Takže pro takovou skříň budeme muset sehnat větráček s průtokem (air flow) minimálně 60 m3/h. Říkám minimálně, protože to je ideální případ, kdy je zajištěno ideální (laminární) proudění vzduchu. Ve skutečnosti ale musí překonat vzduch procházející skříní řadu překážek, které jsou příčinou statického tlaku, který, jak jsme již uvedli, snižuje proudění. Zjistit velikost statického tlaku není jednoduché. V zásadě jej můžeme pouze odhadovat a učinit určitá opatření, která povedou k jeho snížení.

odvetr3

Pro praktické účely doporučujeme předpokládat, že dosáhneme max. 2/3 uváděného průtoku. Mate-li větráček s průtokem 60 m3/h, počítejme s max. 40 m3/h. Chcete-li mít adekvátní chlazeni pro 200 W sodíkovou výbojku, použijte ventilátor s průtokem okolo 90 m3/h. Naší snahou by mělo být maximálně snížit staticky tlak. Dodržujme proto tato pravidla:

– volný průchod vzduchu v okolí vstupních otvorů

– plocha vstupních otvorů by měla být minimálně tak velká jako plocha větráku

– vertikální proudění vzduchu (od spodu nahoru) musí být splněno snad v každé skříni

– zdroje tepla (výbojku) umístíme blízko výstupu vzduchu (odtahového větráku)

– v případě, že používáte filtr, musíte si uvědomit, že i ten výrazně zvyšuje statický tlak

Nejlepší je zvolit větráček napájený 12 V zdrojem. Tyto větráčky jsou za prvé levnější, než větráčky, které se zapojuji přímo do sítě, a za druhé, pokud využijete zdroj s proměnným napětím, můžete regulovat průchod vzduchu a po chvíli experimentovaní vhodně nastavit ventilační systém. U našeho příkladu 200 W výbojky, kdy použijeme ventilátor 90 m3/h, dosáhneme maximálního průtoku při napětí 12 V a jeho snižováním dostaneme nižší průtoky. Přitom máme dostatečně zajištěno chlazení, tím že jsme zvolili větrák s průtokem o 1/3 vyšším než je teoretická (vypočtená) hodnota.

odvetr2

Kde takový větráček koupit? Prozkoumejte internet, jistě naleznete spoustu prodejců. Pokud byste potřebovali ještě větší průtok, než který nabízí nejvýkonnější větrák, můžete zapojit více větráků vedle sebe (průtoky se sčítají). Pokud instalujete větráky sériově (dáte dva na sebe), průtok vzduchu se zachovává, ale můžete pracovat při vyšším statickém tlaku. Kromě zmiňovaného průtoku bysme měli vzít ještě v úvahu hlučnost větráku v bB. Větráčky okolo 20 dB jsou velmi tiché a do 30-35 dB je jejich hluk v rozumných mezích a neměl by nás nijak obtěžovat. V zásadě bude celý ventilační systém fungovat, pokud použijete jen jeden odtahový větrák v horní části skříně. Účinnost, ale můžeme ještě vylepšit, pokud zajistíme aktivní nasávání vzduchu. Do volného otvoru v dolní části vložíme další větrák, který bude nasávat vzduch dovnitř. A dále bychom ještě doporučovali přidat jeden větrák dovnitř skříně, který bude míchat studený s teplým vzduchem a zajistí horizontální proudění vzduchu na rostlinu. Toto simuluje vítr, jednak zabraňuje přílišné vlhkosti v koruně kytky a stonek rostliny za těchto podmínek více sílí.

Zdroj: www.grower.cz

Poslat komentář

*