18 Únor

Ošetřování rostlin kolchicinem

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

Kolchicin je chemická látka, alkaloid, jenž je obsažen v hlízách ocúnu (Colchicum) v hodnotách kolem 0,3% a používá se v humánní medicíně při léčení dny. Ve šlechtitelské praxi se používá při vývoji nových hybridů či klonů, protože je schopen změnit chromozomální strukturu rostlin. Přerušením dělení buněk ve stadiu mitózy způsobí mutaci. Aby rostlina přežila tento zásah, zdvojnásobí počty chromozomů. Výsledkem je rostlina mnohem plodnější. Rostliny, které projdou tímto očistcem, však někdy rostou poněkud „podivně“. Listy bývají deformované, jsou zelenější, rostou rychleji a jsou hustší. I počet listů v trsech bývá vyšší než obyčejně. Mluví se i o sedmnácti listech v jednom trsu.

Obyčejně jsou první listy, jež následují primární (zárodečnou) dvojici lístku, tvořeny jen jednou čepelí na každé straně stonku. Následující řada má tři čepele v listu a postupně se počet v každé další řadě zvyšuje. Tráva ošetřená kolchicinem však mívá v druhé řadě pět čepelí místo tří. Při aplikaci kolchicinu k ovlivnění pěstování marihuany postupují pěstitelé dle následujícího postupu.

Velká hlíza se rozmačká, např. drtičem na česnek či jiným vhodným způsobem, a tekutý podíl se přefiltruje – stačí filtr na překapávanou kávu. Roztok bude obsahovat zhruba 0,3 % alkaloidu. Smícháme ho se stejným podílem vody, a tím obsah kolchicinu snížíme na asi 0,15 %. To j e vhodná koncentrace na zamýšlenou aplikaci. Samozřejmě se obsah kolchicinu v hlízách případ od případu mění, takže pokud máte dojem, že rostlina dostatečně nereaguje, lze použít kolchicinový extrakt neředěný.

osroskol1

Molekula Kolchicinu

Kolchicinová kúra působí na semena dost drasticky, takže mnohé z nich nepřežijí. Semena se namáčej do roztoku na 24 hodin. Pokud je vám nebohých semínek líto, postupujte experimentálně, jak se sluší na řádné pěstitele, a některá z nich vyndejte již po 8 a některá po 12 hodinách. Ta budou mít jistě větší šanci na přežití, ale nemůžete si být jisti, že účinek kolchicinu byl dokonán. Ošetřená semena se lehce opláchnou vlažnou vodou a vloží mezi vlhké papírové ručníky. Dále postupujeme ke klíčení, které je již několikrát popsáno na našem magazínu.

V některých příručkách se nedoporučuje kouřit první generaci rostlin vypěstovaných ze semen ošetřených tímto velice jedovatým alkaloidem. Za smrtelnou dávku je totiž považováno již 7 mg kolchicinu. Nicméně obhájci metody hovoří o běžné zkušenosti využívání i první generace rostlin, aniž by degustátoři utrpěli jakoukoliv újmu. Lidé postižení pakostnicí konzumují pilulku kolchicinového léku denně. Je nepravděpodobné, že rostlina dosahující téměř dvou metrů, vzešlá ze semínka nasáklého 0,15% roztokem, by mohla v listech obsahovat nebezpečná rezidua kolchicinu. I kouřením se případný, již tak zcela zanedbatelný obsah jedovaté chemikálie ještě sníží.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Komentáře uzavřeny.