15 Duben

Parkinsonova choroba a konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

Parkinsonova choroba se řadí k nervovým onemocněním projevujícím se zejména třesem, svalovou ztuhlostí a zhoršenou motorikou. Chůze u takto postižených lidí je pomalejší, strnulejší a jejich písmo je díky třesu rukou mnohdy nečitelné.  Účinný lék neexistuje. Lékaři sice dokážou do určité míry potlačit nežádoucí projevy této nemoci, ale úplně vyléčit ji nemohou.

V České republice byla provedena studie zabývající se účinky konopí na Parkinsonovu chorobu. Jednalo se o dotazníkovou studii vypracovanou ve spolupráci s lidmi postiženými touto chorobou, kteří užívají ke své léčbě právě ono zmiňované konopí. Vybraným respondentům byl proveden test na množství THC ve vzorku moči, aby bylo potvrzeno skutečné užívání této látky.

Podle odpovědí respondentů se zdá, že užívání nízkých dávek konopí zlepšuje příznaky Parkinsonovy choroby, zejména bradykinezi. Jak uvedli dotazovaní, výsledky se nedostavily ihned po prvním použití, ale zlepšení bylo zaznamenáno až v průměru po 1,7 měsíci užívání. Téměř všichni účastníci ankety užívali konopí jako přísadu do jídla.

Výsledky byly následující: 30,6 % uvedlo zmírnění třesu, necelých 38 % souhlasí s uvolněním svalové ztuhlosti a 44,7 % pacientům odstranilo užívání konopí zpomalení pohybu. Poněkud nižších výsledků dosahuje konopí při zmírňování mimovolných pohybů, a to v 14,1 % případů. Výzkumníci jsou s těmito čísly spokojeni. Dotazníkové šetření bylo doplněno také lékařským výzkumem.

V roce 1999 byl zaznamenán případ, v němž lékaři odradili pacienta s Parkinsonovou chorobou od užívání konopí. Pacientovi se však přitížilo a po třech týdnech sami lékaři konstatovali nepochybné zhoršení hybnosti. Po návratu k léčivé rostlince se hybnost opět rychle upravila.

oldmann

Experiment zabývající se vlivu delta-9-THC na hybnost byl proveden také na zdravých potkanech. Bylo zjištěno, že míra hybnosti závisí na výši použité dávky. V případě nízké dávky dochází spíše k utlumení lokomotorické aktivity, vyšší ji naopak stimuluje a příliš vysoká dávka vyvolává katalepsii.

Hlubší výzkum vlivu konopí na Parkinsonovu chorobu nebyl proveden. Jedním z hlavních důvodů je právě nelegalita této rostliny.

Výsledky studie, jež jsou v tomto článku popsány, jsou subjektivního charakteru, a proto je lékaři berou s určitým nadhledem. Pacienti v dotaznících sice ve většině případů uvedli zlepšení svého zdravotního stavu díky užívání konopí, ale tyto pocity nebyly potvrzeny hlubším zkoumáním fyzického zdraví provedeným odborníky.

Zdroje

Parkinsonova nemoc. Konopijelek.cz [online]. 2011 [cit. 2014-02-28]. Dostupné z: http://konopijelek.cz/index.php?stranka=samo&kapitola=17

TUČEK, Josef. MARIHUANA: Nezákonné, ale léčivé konopí. Granosalis.cz [online]. 2003 [cit. 2014-02-28]. Dostupné z: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=2100v

Poslat komentář

*