17 Duben

Počet uživatelů marihuany v České republice

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Dle Výroční zprávy (2014, s. 43) došlo ve srovnání s rokem 2013 k posunu celoživotního i aktuálního užívání konopných látek do vyššího věku respondentů. Nejvyšší míra užívání konopných látek byla ve věkové skupině 25–29 let, ale došlo také k nárůstu ve skupinách 45– 49 a 50–54 let. Současně byl zaznamenán další nárůst míry prevalence užívání konopných látek ve věku 15–19 let. Míra zkušeností s konopnými látkami mezi 14–15letými žáky ZŠ byla v roce 2014 na úrovni 26–33 % a mezi 16letými studenty SŠ 42–47 %. V rámci věkové kategorie 11–15 let uvádí zkušenosti s konopnými látkami 9–11 % respondentů. K nárůstu rizikového chování dochází především mezi 12. a 13. rokem věku, přičemž studenti víceletých gymnázií mají nižší míru prevalence než jejich vrstevníci ze základních škol (Výroční zpráva, 2014, s. 43).

Dle výsledků studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014 je celoživotní prevalence užívání konopných drog u mužů 36 % a u žen 21 %, průměrně tedy 29 %; prevalence užívání v posledních 12 měsících je u mužů 15 % a u žen 7 %, celkově 11 % (Výroční zpráva, 2015, s. 46).

Studie HBSC 2014 (The Health Behaviour in School-aged Children) koordinovaná Světovou zdravotnickou organizací zkoumala užívání konopných drog u žáků 9. tříd ve věku 15 let. Dle jejích výsledků má celoživotní zkušenosti s konopnými drogami 24 % chlapců i dívek a za posledních 30 dnů má s konopnými látkami zkušenosti 8 % chlapců a 9 % dívek. Také Výzkum zdravotně rizikového chování mládeže 2014 zkoumal zkušenosti s konopnými látkami u 14-15letých žáků. Dle výsledků této studie má 25 % žáků zkušenosti s marihuanou nebo jinou konopnou drogou, což je téměř stejný výsledek jako u studie HBSC (24 %) (Výroční zpráva, 2015, s. 51).“

Zdroj: GINTEROVÁ, Nikola. NIZOZEMSKÝ PŘÍSTUP K MARIHUANĚ A JEHO APLIKACE NA ČESKÉ PROSTŘEDÍ. Brno, 2017. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.

Poslat komentář

*