6 Prosinec

Popis konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Odrůdy konopí, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Konopí je jednoletá rostlina, která se pěstuje téměř výhradně ze semen. Bylina dosahuje různé výšky, podle odrůdy a také podle růstových podmínek, běžně kolem tří metrů, ale i podstatně více. Kořenový systém má slabě vyvinutý, hlavní kořen dosahuje délky až 40 cm. Lodyha je přímá, na rozdíl od příbuzného chmele neoplétavá. Listy s dlanitou žilnatinou se skládají z několika, obvykle z pěti až deseti, výjimečně i více čepelí (tzn. že jsou hluboce dlanitosečné). Čepele ve tvaru hrotu kopí mají vroubené, jemně pilovité okraje. Uspořádání listů na stonku je buď vstřícné, nebo střídavé. Rostlina je dvoudomá, tzn. že jsou rozlišeny samčí a samičí rostliny. Květy jsou uloženy v přímém žláznatérn květenství. Samčí květy vyrůstají z úžlabí listů, jsou přisedlé, sprašné, bohatě latnaté. Jednotlivé květy jsou velmi malé (5 mm), s pěti okvětními lístky a souborem pěti tyčinek. Barvu mají bledě zelenou, žlutou, načervenalou. Samčí rostliny bývají slabší a v barvě světlejší než samičí. V tomto srovnáni jsou tedy samičí rostliny statnější a temněji zelené. Květy bez okvětních lístků jsou stopkaté, se dvěma žlutobílými bliznami, které se zdvihají vzhůru ve tvaru písmene V, jsou až 1 cm dlouhé. Samičí květy tvoří kompaktní sloučená vrcholičnatá latnatá květenství, zvané buds nebo heads (hlavy, hlavice), někdy též cones (šišky) či colas (palice), pokud hustě obrůstají delší části konců stonku nebo hlavních větví. Jednotlivé květy jsou obaleny listeny (někde též zvané listence), což jsou přeměněné listy, vytvářející ochranu květu a později ve formě chrupavčitého obalu jednosemennému plodu. V tomto stadiu tvoří ztvrdlý listen chrupavčité pouzdro hladké, kulaté, uzavřené nažky, zvané též semenec.

popiskon2

I když historie pěstování konopí se počítá na tisíciletí, nelze ji na rozdíl od jiných běžných plodin (rajčata, brambory či obilí) považovat za plně domestikovanou. Jako by se vzpírala stát se člověka zcela poslušnou a na něm závislou. Vzájemné vlivy pěstování Cannabis na olej, vlákno či na obsah tetrahydrocannabinolu, doplněné neustálým průnikem a křížením s divokým býlím, způsobují úžasnou variabilitu, která stírá specifické rozdíly. Nicméně jsou dále uvedeny alespoň základní rozlišující znaky: Cannabis sativa bývá vysoká až pět metrů, s volnými, spíše slabými větvemi. Listy má často velmi úzké. Cannabis sativa var. indica bývá nižšího vzrůstu (1,5 m), nicméně mnohé kultivary jsou také podstatně vyšší, ale je bohatěji větvená, se silnější, pevnější konstrukcí větvoví, s listy širšími. Cannabis ruderalis nemá obvykle příliš větví, v dospělosti měří sotva přes půl metru a vytváří jen malé, krátké listy.

Ve spojení pojmů konopí a marihuana stojí obvykle v centru zájmu logicky Cannabis sativa var. indica. Nicméně se uvádí, že i druh Cannabis ruderalis není svým obsahem psychotropních látek zdaleka bezvýznamný.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Poslat komentář

*