30 Prosinec

Potence a její úbytek

Autor: admin Kategorie: aktuality, Odrůdy konopí, Pěstování konopí Komentáře: 1

„V buds sklízených příliš pozdě může potence klesnout vzhledem k rozkladu cannabinoidů, především THC. Byl rovněž popsán vliv světla a vzduchu na rozklad cannabinoidů: světlo rozkládá THC na neznámé polymery a nevratným změnám podléhá také CBD a CBC. Vzduch, resp. kyslík pomalu oxiduje THC na méně aktivní CBN. Tato přeměna může být urychlena vysokými teplotami. Rozkladné procesy nejsou tak zřetelné v živém materiálu, tj. v rostlině, jako se projevují v extrahovaných čistých látkách či jejich roztocích. Zdá se, že živičné žlázky jsou pro cannabinoidy dostatečně dobrým úložištěm, a to i v usušeném rostlinném materiálu.

Studie naznačují, že čerstvý rostlinný materiál vykazuje zanedbatelný obsah CBN, je-li vyroben z nezralých rostlin. Při analýzách vyzrálých buds byl konstatován obsah CBN v hodnotě nejméně 5 % obsahu THC. Pokud byly rostliny při pěstování vystaveny vysokým teplotám, např. v tropických oblastech, může obsah CBN dosahovat více než 20 % vzhledem k hodnotám THC. I když se zvažují jen nižší hodnoty obsahu CBN, tj. degradace THC na CBN z 5 %, jedná se ve skutečnosti o podstatně vyšší úbytek THC, neboť současně dochází k degradaci THC účinkem světla na jiné látky než CBN.

prysky3

Žlázky, které pokrývají samičí okvětní listeny, někdy pukají nebo vylučují pryskyřici póry ve své svrchní části. Sekrece neprobíhá kontinuálním výronem. Tento jev, umocňovaný vystavením rostliny intenzivnímu slunečnímu záření a některým fyzickým poškozením, je vysvětlením pro pokles potence květových „hlav“, které přezrály. U listů je sice též možno sledovat jisté změny v obsahu cannabinoidů, ale nejsou tak prudké a tak vážné jako u květů. Pryskyřičné žlázky jsou na listech četnější na jejich spodní straně, kde jsou poněkud chráněny před světlem. Tyto žlázky také málokdy pukají a vylučují živici. Často po mnoho týdnů na živé rostlině nevykazují v tomto směru žádné změny, jsou čisté, neporušené.

I pouhým okem však jsou zřejmé barevné změny žlázek z bezbarvých či bílých přecházejí na zlatavou, později červenavou či hnědou. Chemie barevných změn není hluboce probádána. THC je bezbarvý. Pokud by barevné změny byly projevem jeho rozkladu, jak některé prameny naznačují, pak musí být v této fázi degradace hlavní psychoaktivní složky velmi vysoká. Proto začíná-li hnědnout většina žlázek, měla by tráva být sklizena.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Komentáře