3 Leden

Potence a věk

Autor: admin Kategorie: aktuality, Odrůdy konopí, Pěstování konopí Komentáře: 1

„Generalizujeme-li, pak čím delší je životní cyklus rostliny, tím se koncentrace účinných cannabinoidů zvyšuje, dokud zůstává rostlina zdravá a vitální. Záleží spíše na vývojovém stupni rostliny než na jejím stáří. Protože se pěstitel může rozhodnout, kdy zasadí a zda bude upravovat fotoperiodu (část dne, kdy je rostlině poskytováno světlo, lhostejno zda přirozené, či umělé), může si i řídit dobu květu, a tedy dobu dozrání. Šestiměsíční rostlina je obecně potentnější než čtyřměsíční, byť jsou obě v květu. Při způsobu pěstování pod střechou si mičurinec obvykle řídí dobu sklizně mezi pátým až osmým měsícem věku rostlin. U zdravých rostlin je možnou sklizeň prodloužit až do jejich desátého měsíce. Starší rostliny se již často vyvíjejí abnormálně. Evidentně jim ubývá vitality i obsahu biologicky aktivních látek. Nicméně někteří pěstitelé se chlubí rostlinami dožívajícími se několika let, jež ovšem pěstují pro dekorativní účely.

Při pěstování venku lze jednoduše nechat rostliny vyvíjet se podle místních pěstebních podmínek, které řídí rozvoj a čas květu. Kde je sezona krátká, je možno začít pěstování doma a ve vhodný okamžik rostliny přemístit ven. Tak se životní cyklus prodlouží.

poavek2

Jedním z důvodů, proč bývají samičí rostliny považovány za potentnější, je věk. Samčí rostliny často kvetou ve čtyřech až pěti měsících, načež hynou, zatímco rostliny samičí mohou dozrávat ve věku osmi či devíti měsíců, zvláště nejsou-li opylovány. S věkem rostliny cannabinoidů obecně přibývá. Nejde ovšem o pouhý jednoduchý přírůstek či o kumulaci. Obsah účinných látek se mění s celkovým stupněm metabolických pochodů rostliny a závisí na fázi růstu či životního cyklu. Obsah THC roste okamžitě po vyklíčení a růst pokračuje i po přechodu do vegetativní fáze růstu. V období před přechodem do květu koncentrace THC poněkud klesne (předtím se obvykle mění uspořádání listů na stonku – z uspořádání proti sobě na střídavé), a s objevením se květu opět prudce naroste a dosáhne vrcholu.

Období před přechodem do květu u samčích rostlin končí obnoveným růstem. Maxima obsahu THC rostlina dosahuje, když hlavice květů jsou plně formovány a objevuje se první pyl. Rostlina pak ztrácí vitalitu, obsah THC pomalu klesá.

Rovněž samičí rostlina dosáhne maxima obsahu aktivních látek v období plného květu, tj. když se ještě pomalu vytvářejí květy a když blizny jsou bílé. Doba květu může trvat dva týdny až deset týdnů, což závisí na tom, zda došlo k opylení na odrůdě rostliny, na podmínkách růstu. Obsah THC klesá spolu se zpomalováním tvorby nových květů a hnědnutím blizny ve většině květů.

Z uvedeného by se mohlo zdát, že je optimální posečkat se žněmi do okamžiku, kdy rostlina začne kvést. Není tomu tak. Pěstitelé obvykle pojímají svůj učástok jako stálý zdroj trávy. Zvláště pěstují-li venku – nemohou si totiž být jisti osudem své produkce. Nikdy nelze vyloučit možnost, že rostliny budou vypleněny speciální protidrogovou skupinou vyzbrojenou ostrými mačetami a s efektními kuklami na hlavách. I proto bývá žádoucí sklízet průběžně během sezony, čímž si kultivátor pojistí návratnost svého úsilí. Výhonky listů, uštipované v průběhu třetího měsíce, již mohou dosahovat velmi vysoké kvality. To však neznamená, že na konci sezony se sklidí méně. Rostlina je naopak nucena k tvorbě větší hmotnosti listoví, a výtěžek produkce je proto ještě vyšší. Pěstitel musí mít na paměti, že ne kalendářní, nýbrž fyziologický věk rostliny je zásadní a rozhodující. Odrůda i růstové podmínky výrazně ovlivňují vývoj. Rozhodně by měl pěstitel vědět, že v průběhu cyklu může potence nejen stoupat, ale případně i klesnout.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Komentáře

Poslat komentář

*