17 Květen

Právní úprava v zahraničí – Německo

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„V Německu je hlavním právním předpisem upravujícím omamné a psychotropní látky (OPL) Spolkový zákon o omamných látkách. Neoprávněné držení drog je podle něho trestným činem, existují však možnosti upuštění od trestního stíhání, pokud se jedná pouze o malé množství OPL pro vlastní potřebu. Kritériem pro to je množství a druh drogy, zúčastnění jiných osob, dosavadní život pachatele a zájem veřejnosti na jeho stíhání. Většina spolkových zemí má stanoveny vlastní hodnoty „malého množství“. Za určitých okolností lze na základě principu „léčba místo trestu“ (od roku 1981) prominout trest v případě užití pro léčebné účely. Za nezákonné držení, pěstování a výrobu OPL je možné uložit sankci v podobě trestu odnětí svobody až pět let. Tento trest může být však až patnáct let odnětí svobody v případě, že pachatel drží nezanedbatelné množství OPL, distribuuje látku nezletilému, obchoduje s drogami profesionálně nebo jako člen organizované skupiny nebo pokud při této souvislosti u sebe nosí zbraň. V roce 2011 bylo konopí přesunuto ze Seznamu I do Seznamu III, což umožnilo výrobu a předepsání konopí obsahujícího léčivé látky na základě licence od Spolkového ústavu pro drogy a zdravotnické prostředky.

2016-08-29_190840

Görlitzer Park

Podle průzkumů zde v roce 2012 užilo konopnou drogu 4,5 % občanů, přičemž u věkové skupiny ve věku od 18 do 34 let to pak bylo 11,1 % dotázaných. I v Německu si však uvědomují, že boj s konopím se dá vést i jinými způsoby než jen kriminalizací. Svědčí o tom záměr radních v Berlíně zřídit první německý coffee shop a to v městské čtvrti Friedrichshain-Kreuzberg, která je známa alternativním způsobem života. Místní Görlitzer Park je světově známý jako místo, kde se dají snadno získat drogy a při častých policejních zásazích zde dochází běžně k zatýkání za drogové delikty. Podle starostky zde vznikl černý trh jako následek prohibice a je nutné s ním bojovat za použití neobvyklých řešení.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*