3 Květen

Právní úprava v zahraničí – Slovensko

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Nám nejbližší Slovensko má z pohledu represe drogových deliktů ještě tvrdší právní úpravu, která ale zároveň není tolik obsáhlá. Slovenská úprava nerozlišuje mezi jednotlivými drogami, a to ani takovým způsobem jako úprava česká. Také nezná samostatný trestný čin v podobě pěstování rostliny obsahující omamnou a psychotropní látku (OPL). Stěžejním předpisem je trestný zákon, který v § 171 až § 173 obsahuje úpravu drogových deliktů pod souhrnným názvem „Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi“ a v § 174 úpravu „Šírenie toxikománie“.

Podle § 171 trestného zákona bude ten, kdo přechovává OPL pro vlastní potřebu, potrestán trestem odnětí svobody až na tři léta. U nás je za srovnatelné jednání stanoven trest odnětí svobody až na jeden rok u konopných drog nebo až na dva roky u drog ostatních. Za jednání ve větším rozsahu je zde stanoven srovnatelný trest jako u nás a to odnětí svobody až na pět let.

Při pohledu na skutkovou podstatu trestného činu podle § 172 trestného zákona, která je obdobou českého ustanovení výroby a jiného nakládání s OPL, je zřejmá veliká odlišnost od české právní úpravy a to konkrétně v písm. c). Na Slovensku je totiž trestné i samotné koupení OPL. Slovenská právní úprava za nakládání s OPL také stanovuje mnohem přísnější postih a to trest odnětí svobody na tři roky až deset let. Kvalifikované skutkové podstaty tento trest ještě zpřísňují a za toto jednání je zde možné uložit i trest na doživotí, pokud pachatel spáchá tento trestný čin ve velkém rozsahu, jako člen nebezpečné (organizované) skupiny nebo pokud tím způsobí těžkou újmu na zdraví více osobám nebo smrt více osob.

Slovenská právní úprava dále postihuje výrobu a držení předmětu určenému na výrobu OPL a to trestem odnětí svobody na jeden rok až pět let, případně na tři roky až osm let, pokud pachatel získá větší prospěch, nebo na čtyři roky až deset let v případě značného prospěchu. Pokud pro sebe nebo jiného pachatel získá prospěch velkého rozsahu, hrozí mu trest odnětí svobody na deset až patnáct let. I v případě šíření toxikomanie je zde přísnější úprava než u nás, když za takové jednání stanovuje trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, případně na tři roky až osm let v rámci zvláštní skutkové podstaty, která se uplatní, pokud takto pachatel jedná veřejně nebo vůči chráněné osobě.

2016-08-28_201411

Co jsou to OPL stanovuje zákon č. 139/1998 Z. z., o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, a řadí je do třech skupin. Marihuana, rostlina konopí, pryskyřice z konopí, konopné extrakty a tinktury i látka THC se nachází ve Skupině I přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Podle § 4 odst. 3 tohoto zákona je možné tyto látky pěstovat, vyrábět, dovážet, vyvážet, vydávat a provádět jejich tranzit a distribuci pouze na účely výzkumné, výukové a expertízní.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*