27 Listopad

Produkce cannabisu v ČR a její trendy

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Obecně lze říci, že konopí seté je v zemích České koruny pěstováno již od dávných dob. Jsou zde pro pěstování těchto plodin vhodné klimatické podmínky a v minulosti bylo pěstování a následné zpracování jedním ze zdrojů obživy obyvatelstva. Tato plodina má tedy v českých zemích dlouholetou tradici (výroba sukna, provazů, oleje ad.).

Postupem technického vývoje bylo pěstování konopí vytlačeno nástupem výroby syntetických látek, pěstování konopí se omezilo pouze pro pokusné účely výzkumných ústavů. Pěstuje se pro semeno jako krmná směs pro okrasné ptactvo.

Velmi výrazný nárůst byl zaznamenán v případech odhalených indoorových pěstíren cannabis sativa, se zapojením občanů Vietnamu (produkce určená jak k částečnému pokrytí domácí poptávky, tak pro vývoz do Západní i Východní Evropy).

Konkrétní zájem vietnamských občanů na území ČR o indoorové pěstování rostlin rodu Cannabis byl registrován v jednom případě již v roce 2005, kdy bylo v Praze 9 zadrženo 9 osob vietnamské národnosti v pěstírně zřízené v bývalém skladovém objektu. V roce 2006 byl policií registrován jeden případ převozu drogy ve větším množství občany Vietnamu v rámci ČR v Západních Čechách. V roce 2007 bylo odhaleno 8 indoorových pěstíren a celkem zadrženo 17 osob vietnamské národnosti, převážně na území Severních a Západních Čech a v okolí Prahy. V roce 2008 byly zahájeny úkony trestního řízení v souvislosti s indoorovým pěstováním konopí ve více než 70 případech, z toho se v drtivé většině na této trestné činnosti podílely osoby vietnamské národnosti.

V úrovni procesních zjištění bylo doposud potvrzeno propojení Vietnamců v ČR žijících na občany Vietnamu žijící v Nizozemí a na občany Vietnamu žijící v Kanadě a vývozní aktivity do SRN. V úrovni operativních poznatků jsou registrovány informace o možném „výkupu“ cannabisu na vietnamských tržnicích, shodných technických parametrech používaných technologií a shodnost technického způsobu nelegálního odběru energie.

procancr2

Velkopěstírna konopí

Situace ve světě je obdobná. Analýzou dostupných zdrojů včetně informací získaných od zahraničních partnerů bylo zjištěno, že Velká Británie se zhruba od konce roku 2005 také potýká s masivním nárůstem zapojení vietnamských státních příslušníků do pěstování a obchodování s cannabisem. Zásadní problémy udávají také USA, Kanada Švédsko, ojedinělé případy jsou zahraničními partnery registrovány i v SRN a Rakousku. Partnerské policejní orgány uvedených států byly v této věci kontaktovány a ze strany NPC byla jednoznačně deklarována poptávka po informacích majících vztah k aktivitám vietnamské komunity v oblasti pěstování a obchodu cannabisem, se zřetelem na Českou republiku, případně s ČR jakkoliv souvisejících.

Na domácí scéně je droga marihuana značně zdomácnělá, tvoří značný podíl z celkové spotřeby drog. Je zneužívána experimentátory, kdy ji mládež často zkouší jako svou první drogu, je zneužívána osobami, které si ji „aplikují“ nepravidelně, v léčebných centrech jsou evidovány osoby, které marihuanu uvádějí jako drogu, na které jsou závislé. Marihuana je pro osoby těžce závislé tzv. „doplňkovou drogu“, kterou si zpříjemňují chvíle mezi aplikacemi tvrdé drogy.

V poslední době naráží policisté na různý výklad zákona, co se týče stíhání pachatelů pěstování konopí. Každý vyšetřovatel si zákon vykládá po svém a najde se i takový, který odmítá zahájit trestní stíhání takovéto osoby. Z tohoto důvodu bylo požádáno Vrchní státní zastupitelství ČR, odbor trestního řízení, o právní posouzení takových případů a ze sdělení tohoto vyplývá, že pokud není možno dokázat, že byla již vyrobena marihuana, není možno postupovat sdělením obvinění dle § 187 trest. zákona, ale možno dle dané situace sdělit obvinění dle § 188 trest. zákona, a to jako „držení, či výroby předmětu určeného k výrobě OPL.

Výroba hašiše z konopí nebyla v podmínkách ČR doložena.“

Zdroj: VANĚČEK, Miloš. KONOPÍ – CANNABIS. 1. Praha: Policie ČR, 2010.

Poslat komentář

*