23 Listopad

Produkce cannabisu ve světě

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Latinská Amerika

Je nutné připomenout, že USA zaujímají se 4000 tun marihuany z roku 1992 místo druhého největšího producenta této drogy hned za Mexikem (7000 tun). Tato produkce určená výhradně pro vnitřní trh vynáší 10 miliard dolarů.

Subsaharská Afrika

Afrika se vyvíjí nejen v důležité ohnisko obchodu se všemi drogami, což se týká zejména Tanzanie, Nigerie a Jihoafrické republiky, ale stává se rovněž významnou oblastí pěstování cannabisu. V tomto světadílu se ve skutečnosti přechází od domáckého pěstování, utajovaného mezi běžnou potravinářskou produkcí, ke kulturám rozkládajícím se na mnoha hektarech, ba na desítkách hektarů, patřících jednomu vlastníkovi. Tento jev je patrný zvláště v Gambii, Senegalu, v Nigeru, Čadu, Nigerii a Ghaně.

Rozšiřování kultur cannabisu nabízí nejpřizpůsobivější odezvu na nové možnosti trhu. Rolník, který se pod tlakem světové poptávky specializoval na pěstování rentabilní kultury, si přirozeně vybírá plodiny, které dosahují na místním či světovém trhu výhodných cen. Je příznačné, že rolníci z Pobřeží slonoviny sejí téměř v celé zemi mezi kakaovníky cannabis.

provcansv1

Zabavené peníze mexického kartelu

Momentálně je nedovolená produkce v západní Africe určena hlavně pro místní odbytový trh. Jde pravděpodobně o přechodnou etapu, a bude-li poptávka na světovém trhu růst, přejdou zemědělci k produkci hašiše a dalších rostlinných drog, k pěstování máku a keřů koky, neboť se zde spojily všechny pedologické a klimatické podmínky pro jejich pěstování.“

Zdroj: VANĚČEK, Miloš. KONOPÍ – CANNABIS. 1. Praha: Policie ČR, 2010.

Poslat komentář

*