12 Únor

Rozsah užívání konopných drog v ČR

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 1

„První zmínka o zneužívání konopí jako drogy u nás pochází z 30. let 20. století, kdy bylo zaznamenáno pár případů kouření marihuany v Praze. K menšímu rozšíření došlo v 60. letech, kdy si pěstitelé konopí obstarávali semínka z ptačího zobu, který se k nám dovážel z Indie, ovšem dopad tohoto jednání na společnost byl naprosto minimální. Značný rozmach zneužívání marihuany nastal koncem 80. let v souvislosti se společenskou krizí a po roce 1989 se z kouření marihuany stala jakási módní vlna. Na začátku 90. let jsme přestali být jen tranzitní, ale i zemí cílovou, a stoupla u nás distribuce a zneužívání drog obecně, především těch „tvrdých“.

Oficiální údaje

V rámci Evropy zkoumá rozsah užívání drog Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), které má sídlo v Lisabonu. Každá členská země Evropské unie má své národní referenční pracoviště, které zodpovídá za získávání dat v té konkrétní zemi. U nás je tímto orgánem Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které bylo zřízeno v roce 2001 při Úřadu vlády ČR.

Marihuana v České republice patří mezi nejrozšířenější drogy a považuje se zároveň i za nejrozšířenější a nejdostupnější ilegální drogu vůbec. Vzhledem ke skutečnosti, že je marihuana nelegální, není možné získat přesné statistiky o jejím užívání a jsme tedy odkázáni pouze na odhady. Podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v r. 2013, kterou vypracovalo NMS, byla prevalence užívání konopných drog 22,8 % (respektive 8,9 % v posledních 12 měsících, respektive 2,1 % v posledních 30 dnech). Pro srovnání, podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v r. 2011, byla prevalence užívání konopných drog 24,9 % (respektive 8,9 % v posledních 12 měsících, respektive 3,1 % v posledních 30 dnech). Zdá se tedy, že konzumace marihuany v posledních pár letech stagnuje nebo dokonce mírně klesá.

Největší problém spojený se značným rozšířením marihuany spatřujeme v tom, že někteří vyzkouší tuto drogu již ve velmi nízkém věku (některé děti mají první zkušenosti s marihuanou již ve věku 12 až 13 let), tedy v době, kdy se jejich tělo ještě zásadně vyvíjí. Podle studie ESPAD mělo v roce 2011 s konopnými drogami zkušenost 47 % chlapců a 37 % dívek ve věku 16 let. Právě lidé ve věku 15 až 19 let jsou nejčastějšími uživateli, kdy přibližně 30 % z nich v posledních 12 měsících užilo konopnou drogu.

2016-08-18_221225

Výsledek dotazníkového šetření

Na základě provedeného dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 940 respondentů, necelých 53 % dotázaných užilo nelegální konopí (nehledě na účel). Ze zbylých 47 % přibližně polovina alespoň využívá legální části konopí či výrobky z něj. Pouze 5 % respondentů užívá nelegální konopí pravidelně.

Více jak 80 % z těch, kteří konopí někdy za svůj život užili, ho kouřili jako marihuanu. Přibližně polovina z nich ho užívá v podobě tinktur a mastí a necelá třetina si ho přidává i do jídla. Z těchto údajů tedy vyplývá zajímavé zjištění. Přibližně polovina lidí, kteří konopí, respektive marihuanu, kouří, ho užívají také v podobě mastí a tinktur, což shledáváme jako poměrně vysoké číslo.

Více předvídatelný je pak účel, pro který uživatelé konopí užívají či užili. V 75 % případů to bylo za účelem zábavy, třetina ho využila jako uvolnění od stresu, necelá třetina pro jeho všeobecně léčivé účinky a přibližně 15 % dotázaných proti bolesti či nespavosti. Značné procento dotázaných také uvedlo, že to chtěli prostě jen zkusit. Ovšem objevily se i odpovědi, že ho někteří využívají pro zkvalitnění sexuálního života, či jako pomocníka při přípravě na zkoušky.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Komentáře

  • Autor: Web Hosting
    7/08/2017

    Za neopravnene prechovavani konopnych drog pro vlastni potrebu v mnozstvi vetsim nez malem muze byt ulozen trest odneti svobody az na jeden rok, zakaz cinnosti nebo propadnuti veci nebo jine majetkove hodnoty.

Poslat komentář

*