10 Únor

Roztroušená skleróza a konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které poškozuje myelin, což je lipoprotein, který tvoří ochrannou pochvu kolem nervů v mozku a míše. Jak název nemoci naznačuje, jedná se o roztroušené sklerotické-tvrdé jizvy, které se objevují v místě zničeného myelinu. Roztroušenou sklerózou trpí cca 0,1% lidí v rozvinutém světě, což pro Českou republiku znamená cca 10 000 postižených obyvatel. Těžkosti nemocných osob roztroušenou sklerózou vyplývají z postižení centrálního nervového systému a mohou pojímat poruchy hybnosti, neostré vidění, ztrátu kontroly nad vyměšováním, strnulou řeč, problémy se sexuálními funkcemi, obecnou slabost a těžké deprese.

Pro léčbu roztroušené sklerózy se využívá celá řada léků a postupů podle stadia nemoci a individuality pacienta (využívá se cyklosporin a interferon přes cyklofosfamid a metotrexát až po transplantaci kostní dřeně u nejtěžších případů roztroušené sklerózy). Všeobecně je známo, že všechny tyto terapie mají vážné vedlejší účinky. Již od starověku byly známy analgetické účinky konopí pro revmatické stavy a svalové křeče. Toto využití konopí uznávali také lékaři v 19. století. Americko-britská studie pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří užívání konopí přiznávají, byla spuštěna v souvislosti s množícími se informacemi nemocných roztroušenou sklerózou o blahodárném účinku kouření marihuany v situacích, kdy jiná léčba už nezabírala anebo měla natolik závažné vedlejší účinky, že pacienty odrazovala od dodržování léčebného režimu. Cílem této studie bylo lépe zacílit klinické pokusy a výsledky byly jednoznačné. Po užití konopí udávalo subjektivní zlepšení 96,5% těch, kteří trpěli křečovitostí při usínání, 95,1 % trpících bolestivostí svalů, 93,2% udávalo zlepšení křečovitosti, kterou prožívali při nočním probuzení, 92,3% bolestivost nohou, 90,7% udávalo zlepšení třesu rukou či hlavy, 90,6% pacientů udávalo zlepšení depresí. Testy na zvířatech navíc prokázaly, že Ä9-THC a Ä9-THC snižují projevy experimentálně navozené autoimunní encefalomyelitid. Dokonce vědci zjistili i snížení histologických známek již po proběhlém zánětu v míše. Podobné nálezy s uměle připravenými analogy kanabinoidů a konfirmační studie, založené na manipulacích s kanabinoidními receptory a mechanizmy degradace vnitřních kanabinoidů napovídají, že mimo úlevy od potíží by ve hře mohl být ještě další „kauzální“ protizánětlivý nebo „protiautoimunoagresivní“ mechanizmus.

lek

Výzkumy ovšem stále pokračují. Faktem nicméně je, že roztroušená skleróza je po skupině příznaků, jako je nevolnost a zvracení, teprve druhým onemocněním, pro něž je oficiálně registrován hromadně vyráběný léčebný přípravek. Tento léčebný produkt je ústní sprej Sativex® vyráběný britskou firmou GW Pharmaceuticals a obsahuje z konopí čištěný extrakt s Ä9-THC a CBD. Dle dostupných informací řada pacientů také aplikuje konopí, buď orální formou nebo kouřením či vdechováním výparů. Existují i řady svépomocných organizací, kde si pacienti trpící roztroušenou sklerózou vzájemně poskytují informace o účincích konopí. V České republice lze informace například najít na serveru www.ereska.cz.

Zdroj: http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/12-diagnoza-roztrousena-skleroza?magazineId=5

Komentáře uzavřeny.