23 Červen

Seriál léčivé konopí legálně díl 1.

„Všechny rostliny z rodu Cannabis jsou léčivé. Obsahují na 500 různých látek, které v lidském organismu působí blahodárně na mnoha různých úrovních a pouze jedna z nich (zvaná Tetra Hydro Cannabinol) je zákonem omezována. Proto je vhodné, aby lidé v České zemi pochopili, jak se situace doopravdy má a naučili se využít i ten ostatní, zákonem neomezovaný, ohromný léčivý potenciál.

Současná legislativa léčivého konopí

Drogy

Současnou legislativní situaci kolem rostlin konopí je možné rozdělit do tří kategorií. Na jedné rovině existují zákonné normy omezující zacházení s konopnými drogami, jako je Marihuana nebo hašiš. Podle těchto zákonů nesmíte s konopím, které obsahuje větší množství THC, dělat skoro nic. Když to budete dělat v množství menším než malém, tak vám dají pokutu, když ve větším množství, tak vás mohou zavřít. Tyto zákony vycházejí historicky z mezinárodní Úmluvy o omamných látkách, která je stará už půl století. Celosvětově nyní dochází k přehodnocení této podivné mezinárodní politiky, dva americké státy už prodávají jointy v trafikách a Uruguay nám doufám brzy svým příkladem ukáže, že legalizace konopí vede k prosperitě národa.

Léky

Další rovinou je situace kolem tzv. léčebného konopí. Jedná se vlastně také o konopné drogy (marihuanu a hašiš), ale od začátku do konce by s nimi mělo být zacházeno legálně a s profesionálním vyškolením.

Nový zákon platný od dubna 2013 měl umožnit, aby bylo konopí dostupné pro pacienty v lékárnách, na lékařský předpis. Ovšem předchozí ministr zdravotnictví, pan doktor Heger, aktivně celý proces zabrzdil. Naštěstí nový pan ministr četl i novější zahraniční literaturu, takže se horlivě upravovali vyhlášky potřebné k naplnění zákona a organizují se profesionální firmy k dovážení, pěstování a zpracovávání konopí. Pro mnoho nemocných je jistě velmi dobré, když budou mít co nejdříve možnost dostat léčivé konopí třeba hned v nemocnici.

Polní a zahradní rostliny

Ve třetí kategorii je podle zákona tzv. technické konopí někdy nazýváno jako CBD konopí. Takto je označováno konopí seté, které bylo po přísném zákazu marihuany a potažmo i celé rostliny konopí, od 90. let minulého století pomalu a postupně opět zaváděno do hospodářské praxe. Každý rok je v EU vyhlášen seznam povolených certifikovaných odrůd, které jsou šlechtěním speciálně upraveny tak, aby obsahovaly minimum omamné látky (THC do 0,3 %), jejich hlavním výnosem by mělo být semeno nebo vlákno. Pěstování konopí v České republice umožňuje zákon ze dne 20. května 2004, kterým se změnil zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.). Tento zákon mimo jiné praví, že „povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (vlákno a semeno) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.”

2016-08-30_194211

Květy technického konopí

Dále nařizuje ohlašovací povinnost osob pěstujících mák nebo konopí, na výměře větší než 100 m2. Takový pěstitel je povinen podat hlášení příslušnému celnímu orgánu o výměře, čísle pozemku, použitém osivu a později o způsobu sklizení, využití a případné likvidace rostlinného materiálu.“

Zdroj: BUDAŘOVÁ, Jana. Cannabis medicinalis legalis: aneb Léčivé konopí legálně ve vašem květináči. 1. www.e-regena.cz: Nová Regena, 2014.

Poslat komentář

*