21 Červen

Sexualita uživatelů marihuany

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Dnes si řekneme, s kolika partnerkami mají uživatelé marihuany průměrně sex, a jak se v počtu sexuálních partnerek liší od běžných českých mužů.

Uživatelé marihuany v našem výzkumu uváděli, že měli za celý život průměrně 24 sexuálních partnerek. Ve srovnání s běžnými českými muži uváděli uživatelé marihuany mnohem větší počty sexuálních partnerek, a rozdíl v celkovém počtu sexuálních partnerek mezi uživateli marihuany a českými muži byl statisticky významný. Jen pro srovnání – muži ve věkově srovnatelném souboru českých mužů uváděli, že měli za svůj život průměrně jen 10 sexuálních partnerek.

Vyšší počet sexuálních partnerek u uživatelů marihuany může souviset jednak s dřívějším počátkem sexuálního života (uživatelé marihuany uskutečňují svůj první sexuální styk průměrně v 16,7 letech, zatímco respondenti z věkově srovnatelného souboru českých mužů začínají se sexem později, a to v průměru v 17,6 letech), a dále také zvýšený počet sexuálních partnerek může souviset s rizikovějším sexuálním chováním uživatelů marihuany. Rizikovější sexuální chování uživatelů marihuany pak mimo jiné souvisí i s faktem, že uživatelé marihuany se vyznačují tzv. „na podněty zaměřeným chováním“ (anglicky „sensation seeking“), což znamená, že mnozí uživatelé marihuany potřebují neustále vyhledávat nové podněty, nové zážitky, a tedy možná i nové partnerky.

Zvýšený počet sexuálních partnerů mezi uživateli drog obecně potvrzuje množství výzkumů. Ve výzkumu z konce devadesátých let vědci zjistili, že skupina pravidelných mužských uživatelů měla více sexuálních partnerů za život než skupina, ve které byli abstinenti a experimentální uživatelé. V jiném výzkumu bylo zjištěno, že ve skupině středně těžkých uživatelů konopných drog a mezi uživateli nadměrného množství alkoholu, byl také uváděn nejvyšší počet sexuálních partnerů. A vyšší počty sexuálních partnerů u uživatelů konopných drog potvrzují i další autoři.

Se zvýšeným počtem sexuálních partnerek jistě souvisí zvýšený počet příležitostných sexuálních partnerek (na jednu noc). Naprostá většina uživatelů marihuany (86%) měla někdy pohlavní styk s příležitostnou partnerkou (na jednu noc). Ve srovnání s českými muži byl i zde rozdíl statisticky významný – mnohem méně respondentů (71%) z věkově srovnatelného souboru českých mužů uvádělo, že měli za svůj život pohlavní styk s příležitostnou partnerkou (na jednu noc).

Co se dále týče počtu příležitostných sexuálních partnerek, uživatelé marihuany uváděli, že měli pohlavní styk s příležitostnou partnerkou (na jednu noc) v průměru s 13 ženami. Ve srovnání s českými muži byl rozdíl v celkovém počtu příležitostných sexuálních partnerek opět statisticky významný – muži ve věkově srovnatelném souboru českých mužů uváděli, že měli za svůj život průměrně pouze 5 příležitostných sexuálních partnerek.

Jak jsme si již řekli, promiskuitnější chování, které se objevuje mezi uživateli marihuany může souviset jednak přímo s užíváním této drogy (jistá větší otevřenost uživatelů), s faktorem tzv. „na podněty zaměřeného chování“ v osobnosti uživatelů marihuany, a dále také můžeme zvažovat, že uživatelé marihuany mají ve své minulosti více sexuálních partnerek proto, že dlouhou dobu neměli stálou partnerku. V našem výzkumu jsme totiž také zjistili, že uživatelé marihuany se významně odlišují od českých mužů v délce stálého partnerského vztahu, což znamená, že se svou stálou partnerkou navazují vztah mnohem později než běžní čeští muži. Můžeme tedy zvažovat, že pokud uživatelé marihuany nemají do určitého věku stálý partnerský vztah, nacházejí sexuální uspokojení v příležitostných sexuálních známostech.

Citovaná studie: DOLEŽALOVÁ HROUZKOVÁ, A. 2010. Sexualita uživatelů marihuany [Sexuality of Marihuana Users]. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra psychologie. 2010. 215 s., 5 příl. Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.“

Zdroj: Soft Secrect. 2011. 2011.

Poslat komentář

*