1 Srpen

Škodlivé látky v cigaretovém a konopném dýmu

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Teoretický úvod

V cigaretovém dýmu jsou dle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) přítomny karcinogenní látky, například aromatické uhlovodíky, a tudíž jsou cigaretový kouř i tabák považovány za prokázané karcinogeny. Další zdraví škodlivou látkou přítomnou v cigaretovém dýmu je i acetaldehyd, který jsme dokázali jednoduchým pokusem. Následně jsme stejný pokus provedli s „cigaretou“ naplněnou technickým konopím, abychom dokázali, že kouření látek obsažených v konopí je stejně škodlivé jako kouření tabákových cigaret (jedna významná výzkumná studie zveřejnila závěr, že jediný joint marihuany může plíce poškodit až tak, jako osm běžných cigaret vykouřených v krátkém sledu za sebou).

Experimentální vybavení

Laboratorní pomůcky: zkumavka s bočním vývodem, stojan, svorka, držák, gumová hadice s balonkem, skleněná trubička protažená zátkou. Chemikálie a materiál: roztok manganistanu draselného (KMO4), cigareta, vysušené a rozetřené technické konopí.

Pracovní postup

Zkumavku s bočním vývodem připevníme ke stojanu pomocí svorky. Do třetiny zkumavky nalijeme roztok manganistanu draselného (fialová barva). Skleněnou trubičku se zátkou nasadíme na zkumavku tak, aby trubička zasahovala do reagenčního roztoku. Na druhý konec trubičky připojíme krátkou gumovou hadičku a do ní nasadíme cigaretu. Na boční vývod zkumavky připojíme gumovou hadici s balonkem. Cigaretu poté zapálíme a pomocí balonku protahujeme činidlem tabákový nebo konopný dým.

Vyhodnocení

V obou případech pozorujeme postupné zhnědnutí roztoku, což dokazuje přítomnost aldehydů, především acetaldehydu, a redukčních činidel v tabákovém i konopném dýmu. Tento pokus lze udělat i s Fehlingovým činidlem, v tomto případě by došlo ke změně modré barvy na oranžovohnědou.“

Zdroj: HLAVÁČEK, Adam, Tereza VŠETEČKOVÁ a Sára HOLASOVÁ. Marihuana – radost nebo starost?. Šternberk, 2014. Práce v rámci projektu Věda je zábava. Gymnázium Šternberk. Vedoucí práce Mgr. Renata Janošíková.

Poslat komentář

*