23 Říjen

Školní drogová prevence část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Školní drogová prevence se omezuje na specifické školní prostředí. Zahrnuje prevenci zneužívání drog i pravidla a předpisy ohledně drog, předávání ohrožených studentů do péče profesionálních zdravotních služeb či jakékoli další aktivity a strategie týkající se užívání drog ve školách.

Program odpovídá věku

Čím je nižší věk žáka, tím má být prevence méně specifická a více orientovaná na obecnou ochranu zdraví. Naopak, čím je žák starší, tím by prevence měla být více zaměřena na jednotlivé návykové látky a žáci by měli být do preventivního programu aktivně zapojeni.

Program je malý a interaktivní

Autoři citují práce Toblerové, která na základě výsledků 143 studií týkajících se prevence došla k závěru, že nejúčinnější při všeobecné prevenci byly tzv. peer programy (programy za aktivní účasti připravených vrstevníků., což se týkalo alkoholu, měkkých drog, tvrdých drog i cigaret.

Program zahrnuje podstatnou část žáků

Důležité je zahrnout do programu podstatnou část žáku. To už vyplývá z prevence.

Program zahrnuje získávání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život

Nácvik relevantních dovedností je prokazatelně účinnou metodou. Je to například odmítání návykových látek a komunikační dovednosti.

Program bere v úvahu místní specifika

Program využívá pozitivní modely

Napodobování je osvědčený postup používaný jak v psychoterapii, tak v pedagogice. Proto mají v prevenci význam pozitivní modely, zejména takové, s nimiž se může cílová populace ztotožnit a jejichž způsoby reagování může uplatnit v situacích svého každodenního života. Jako pozitivní modely ve všeobecné prevenci jsou vhodní vrstevníci, kteří žijí zdravě.

Program zahrnuje legální i nelegální návykové látky

Do programu je důležité zahrnout nejen nelegální, ale i legální látky.

Program zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik

Do této kategorie patří např. zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám pod 18 let, zákaz prodeje tabákových výrobků osobám pod 18 let a zákaz prodeje ilegálních drog. Snižování dostupnosti může také znamenat vyhýbat se rizikovým prostředím, to aby rodiče doma neměli pro dítě dostupné léky a alkohol atd.

Program je soustavný a dlouhodobý

Program je efektivnější, pokud je dlouhodobý a soustavný. Efektivitu ztrácí krátkodobé akce.

Program je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně

Efektivitu ovlivňuje i zpracování programu a jeho vedení (lidé, kteří ho vedou).

Program je komplexní a využívá více strategií

Program počítá s komplikacemi a nabízí dobré možnosti, jak je zvládat“

Zdroj: VOJTĚCHOVÁ, Jiřina. PREVENCE ZÁVISLOSTI NA MARIHUANĚ. České Budějovice, 2012. DIPLOMOVÁ PRÁCE. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE. Vedoucí práce PhDr. Marta Franclová.

Poslat komentář

*