22 Listopad

Společenské kluby konopí

Když si lidé mohou zajít do restaurace či do hospůdky, aby spolu popili pár piv nebo pár skleniček vína, proč by nemohly existovat místa, kde by si lidé mohli koupit a konzumovat konopí? Anebo když se lidé mohou scházet v různých klubech pro zahrádkáře, seniory, modeláře apod., proč by nemohly existovat společenské kluby konopí? Měl by existovat určitý systém pro pěstování konopí a jeho následná distribuce uživatelům, který by omezil či dokonce odstranil rizika a problémy spojené s kriminalitou a zdravím lidí. Mělo by existovat proto místo, kde by se užívalo konopí rozumným způsobem.

Společenský klub konopí je sdružení občanů, kteří chtějí kolektivně pěstovat omezené množství konopí pro vlastní potřebu takovým způsobem, aby byla možná a snadná kontrola patřičnými úřady. Úřady by měly možnost kontrolovat zdravotní a hygienické podmínky klubu během celého procesu. Členové klubu si sami vymezí, jaké množství je potřebné pro jejich vlastní užití spolu ve shodě s platnými zákony dané země, a tak vytvoří uzavřenou distribuční síť bez vedlejších obchodních aktivit.

V závislosti na zákonech a politickou praxi v jednotlivých státech mohou být kluby konopí provozovány různou formou. Dovedly by například i zformovat veřejná pracovní místa a zabezpečovat obchod s nemalým obratem, který by byl zdaněn. Kluby jsou zatím provozovány v zemích, jako je Španělsko a Belgie. Ve Švýcarsku, v USA či Kanadě vznikly zatím kluby lékařského léčivého konopí. V těchto případech je způsob provozu ovšem méně veřejný. V dalších zemích je zatím pouze snaha o uplatnění podobného programu.

cannabis

V klubech by se konopí pěstovalo v souladu s nejnovějšími standardy ekologického zemědělství. Nedocházelo by ke smíchání konopí s nežádoucí příměsí, neboť pěstování by proběhlo pod dohledem klubu. Smíchání konopí s jinou surovinou je právě typické u zločineckých organizací, které mají podíl na nelegální produkci. Kultivace by rovněž proběhla s ohledem na zásady bezpečnosti. Distribuce konopí by proběhlo tam, kde klub by byl schopen působit preventivně a omezoval by zneužití nebo nevhodné využívání konopí. Členy klubu konopí by se mohli stát pouze dospělí, což by redukovalo dostupnost konopí nezletilým. V klubech by se prováděly osvěty v rámci bezpečnějšího užívání konopí a současně by se tím vytvářely a upevňovaly společenské vazby uživatele, což je důležité v předcházení problémů a rizik.

Je víc než zřejmé, že přijetí takového způsobu regulace konopí na trhu by spustilo otevřenou diskusi o využití konopí pro technické účely s následným uvolněním legislativy, například pro získávání licencí na pěstování či provádění výzkumů. V EU jsou až desítky miliónů lidí, kteří využívají konopí různým způsobem. Pokud se jen malá část z nás začne sdružovat v těchto klubech, politický dopad bude obrovský. Proto se už dnes vybízí, aby se uživatelé konopí v Evropě ve svých regionech začali připravovat vznik takovýchto spolků.

Zdroj: http://www.magazin-legalizace.cz

Poslat komentář

*