9 Leden

Studie o konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Studie užívání konopí v dospělosti spojené s rizikem psychózy

Švédská studie zjistila, že užívání konopí může být významným faktorem pro pozdější vznik psychózy, časté užívání marihuany v 18 letech věku dítěte až šestinásobně zvyšuje riziko vzniku schizofrenie.

Studie byla uskutečněna ve městě Dunedin na Novém Zélandu v rámci studie obecné populace na 759 jedinců. Zaměřovala se na výskyt psychotických příznaků spojené se vznikem psychózy.

Zjištěné analýzy prokázaly, že užívání marihuany od 15 let vede až k čtyřikrát vyšší pravděpodobnosti diagnózy schizofrenní poruchy, u silných kuřáků marihuany byly zjištěny příznaky schizofrenie, deprese, ve věku 26 let.

Užívání konopí v dospívání zvyšuje riziko vzniku schizofrenie v dospělosti. To však vyžaduje přezkoumání s populačními studiemi s podobným opatřením v rámci užívání konopí a vznik schizofrenie. Zjištění faktů za pomoci této studie vede k lepší informovanosti ze strany rodičů, učitelů, zdravotních pracovníků, politiků jako prevenci užívání marihuany mladistvých. (Bmj, 2002)

Studie užívání konopí a vliv na duševní zdraví

Tato studie si klade za cíl zaměřit se na ovlivnitelnost užívání konopí a vliv na duševní zdraví spojené se vznikem úzkosti a deprese v dospívajícím věku jedinců.

Studie probíhala v australském městě Viktoria na 44 středních školách. Výzkumná jednotka bylo 1601 žáků ve věku od 14-15 let. Studie probíhala po dobu sedmi let v určitých intervalech, jako hlavní výzkumná metoda byl zvolen rozhovor zaměřen na míru deprese a úzkosti.

Pocity deprese pociťovalo v mladé dospělosti 9,7% mužů a 25% žen, 20% mužů a 8% žen uvedlo, že kouří marihuanu, alespoň jednou za týden, 10% mladých mužů a 4% žen přiznávají, že marihuanu kouří denně.

Logická represe zkoumaných odpovědí o užívání konopí v dospívání a jejich následná analýza potvrdila čtyřnásobně vyšší pravděpodobnost vzniku deprese a úzkosti u teenagerů nejčastěji u žen.

Vysoký nárůst deprese a úzkosti při dlouhodobém užívání konopí u mladých žen je v mnoha případech ovlivněno osobními vlastnostmi, ve spojitosti s užíváním alkoholu, různých léků a marihuany.

Užívání marihuany u mladých lidí je spojeno s životním stylem, s kterým mohou být spojeny sociální důsledky jako je nezaměstnanost, trestná činnost, špatné studijní výsledky, všechny tyto faktory mohou vést k vyšší míře nárůstu duševních poruch. To vše vede ke špatnému vlivu na duševní zdraví s rizikem výskytu psychoaktivních příznaků.  (Bmj, 2002)“

Zdroj: MĚŘIČKOVÁ, Kristýna. MARIHUANA V MEDICÍNĚ. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Poslat komentář

*