16 Prosinec

Systematické zařazení konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Odrůdy konopí, Pěstování konopí Komentáře: 1

„Po téměř desetitisíciletou společnou cestu konopí a člověka bok po boku docházelo k hlubokému vzájemnému vlivu, kdy Cannabis ovlivňovala kulturní vývoj člověka a člověk působil na biologický vývoj rostliny. Plánovanými i náhodnými zásahy člověka se během této doby vyvinuly stovky odrůd a kultivarů konopí, mezi nimiž jsou výrazné rozdíly morfologické i fyziologické.

Starověký zemědělec dával přednost vysokým vzpřímeným rostlinám s málo větvemi, neboť z nich vyráběl dlouhá, pevná vlákna. Farmář pěstující konopí na olej potřeboval košatou rostlinu s hojností semen. Pěstitel marihuany se začal zajímat o rostliny bohatě kvetoucí, vydatně produkující pryskyřici se silnými psychoaktivními účinky.

Výčet popsaných odrůd a kultivarů by byl proto rozsáhlý. Systematicky konopí patří do čeledi Urticales (kopřivotvaré), čeledi Cannabinaceae (konopnaté). Do této čeledi patří dva rody, kromě Cannabis ještě nám dobře známý chmel (Humulus). Tato botanická příbuznost má však pro pěstitele marihuany zanedbatelný význam, neboť pryskyřičná látka produkovaná chmelem neobsahuje cannabinoidy, fyziologicky aktivní látky s psychotropními účinky. V rámci rodu Cannabis má praktické uplatnění pouze druh C. sativa L., konopí seté. Nicméně i u nás je možné se v přírodě setkat s dalším druhem konopím planým někdy též rumištním (C. ruderalis Janischevsky), které je také ovšem popsáno jako poddruh konopí setého (C. sativa ssp. spontanea I Czerny/Serebj ). Tato rostlina snad bývá někdy omylem považována za asijské či americké odrůdy a kultivary. Literatura uvádí, že staré ženy na východním Slovensku ji sbírají pro králíky. Ve středoevropském regionu (Komárno, Krásné Březno) byl jíž popsán spontánní kříženec C. sativa a C. ruderalis Cannabis intersíta Soják.

syszarkon2

Pěstitele marihuany zajímá obvykle jedna odrůda konopí – konopí indické (C. sativa var. indica Lam./Pers.). Byla cíleně vyšlechtěna na vysoký obsah omamných látek. V informačních zdrojích o marihuaně se často objevuje samostatná odrůda americká (C. sativa var. americana) – v dostupné specializované botanické literatuře však popsána není. Debaty o identifikaci více druhů v rámci rodu Cannabis, především samostatný druh Cannabis indica (např. dle R. Schultese), mohou být zajímavé v okamžiku, kdy si uvědomíme, že zákony na celém světě, jež upravují restrikci marihuany, uvádějí obvykle jmenovitě Cannabis sativa, a jiného druhu se tedy netýkají. Ponechme to však jen jako akademickou poznámku, jež nemá momentálně šanci na praktické uplatnění. Upozorňuji pouze, že na samostatné zařazení dalších druhů Cannabis (např. C. indica Lamarck, C. americana Houghton et Hammilton, C. gigantea Crevost, C. erratica Sievers et Pallas aj.) odkazuje Ratsch.

Původ slova Cannabis je v místním starověkém označení pro konopí (řecké Kannabis), canna znamená v latině rákos nebo třtina, sativa znamená latinsky setá, ve významu „kulturní“, „pěstovaná“. Marihuana (lépe též marijuana, marichuana) byl původně název pouze pro usušená květenství americké odrůdy, později pro usušenou hmotu rostliny včetně listů, určenou hlavně ke kouření. Dnes se však běžně i v odborné literatuře tohoto pojmu používá pro rostlinu jako takovou, je-li na mysli indická odrůda, včetně blíže neurčeného množství asijských, afrických či amerických kultivarů. Dalším termínem, který se nepřekládá, je sinsemilla, původem z mexické španělštiny. Jedná se o marihuanu vypěstovanou tak, že nedošlo k opylení samičích květů, a je tedy bez semen. Odborníci se nevyhýbají ani poněkud slangovému označení marihuany grass, „tráva“. V různých zeměpisných oblastech má pochopitelně odlišné názvy. Česká enkláva ve Frísku používá název „kapusta“, a našly by se jistě mnohé další. Dále jsou uvedena některá další jména, v této souvislosti obecně, popřípadě v některých geografických oblastech používaná.

syszarkon3

Charas

Bhang – je usušená směs získaná z odřezaných vrcholků, popř. listů. Původně se jednalo o zpracování rostlin nedomestikovaných, tedy sbíraných ve volné přírodě. Obsah účinných látek je někdy nízký. Směs se kouřila v Indii, Přední Asii a na severu Afriky. Mívá i jiné názvy: kif (Afrika), habak (Turecko) aj.

Gandža či ganja, což jsou vrcholky nejjemnějších samičích rostlin na rozdíl od bhang kulturně pěstovaných. Někdy se rozdíl ve významu mezi slovy bhang a gandža – ovšem chybně stírá.

Hašiš, v hindštině čaras, resp. charas, je čistá, neředěná, lisovaná pryskyřice získaná z rostlin pěstovaných pro gandžu. Za pojmem hašiš se ovšem skrývá pryskyřičná látka různým způsobem získaná a připravena.

Hašišový olej (cannabisový olej) – hustá, viskózní kapalina získaná extrakcí vrcholků nejjemnějších samičích rostlin pěstovaných pro marihuanu. Jako extrakční činidlo se používají organická rozpouštědla: petroléter, dietyléter aj.

Medový olej – hustá, průsvitná, jantarově zbarvená tekutina, vzhledem a konzistencí připomínající med, připravená poměrně složitou kombinací extrakcí a čistění hašiše (zvláště afghánského), resp. reextrakcí a dokonalým přečistěním cannabisového oleje.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Komentáře

Poslat komentář

*