11 Říjen

Účinky konopí na člověka

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

Cesta konopí tělem

Kanabinoidy (účinné látky obsažené v konopí) jsou transportovány do všech orgánů lidského těla. Menší množství se na delší dobu kumuluje v tukových tkáních. V mozku se kanabinoidy objeví jen krátce, obzvláště v čelních a temenních oblastech. Neurobilologickým mechanismem účinku THC je jeho vazba na kanabinoidní receptory mozku. Tyto tělu vlastní látky působí na euforii a uvolnění. Mezi další efekty patří určité zvýšení tepové frekvence, jak se srdce snaží vyrovnat lehké snížení tlaku. Dále marihuana působí na produkci slin, ale i slz. To způsobuje sucho v ústech. Vzhledem k tomu, že marihuana rozšiřuje cévy v očích a údajně i v mozku, jsou typickými příznaky požití konopí červené oči.

Vliv užívání na zdraví

Názory odborníků z řad vědců i lékařů v tomto ohledu nejsou stále zcela jednotné. Hlavním problémem konopí je, že existuje řada předsudků o jeho kladných i záporných stránkách, s fakty se mnohdy manipuluje, informace se zkreslují. I vědci z Velké Británie na základě svých výzkumů uvedli, že je užívání konopí méně škodlivé než nadměrné pití alkoholu a kouření cigaret. Skutečnost je taková, že dosud není znám ani jeden případ úmrtí s přímým zaviněním marihuany, zatímco tabák a alkohol u nás ročně zabijí 150 tisíc lidí. Světová zdravotnická organizace v závěrečné zprávě o britském výzkumu informace týkající se srovnání mezi konopím a legálními látkami vynechala. Panovala obava, že by zpráva nahrála kampani pro legalizaci marihuany. Rovněž v Nizozemí se před časem prováděly testy s konopím a zdejší odborníci došli k následujícím závěrům: Neexistuje přímý důkaz, že by marihuana byla návyková. Ve skutečnosti 90 % lidí, kteří ji zkusí, nemají problém s tím, aby její konzumaci omezili, nebo s ní přestali. Nicméně je nutno si uvědomit, že jsou mezi námi jedinci, kteří mají k závislosti sklony, ať už se jedná o cokoli. Může se tedy stát, že začnou být závislí na konopí. Tuto závislost však nezpůsobuje konopí, nýbrž onen slabý jedinec. U kuřáka marihuany dochází k poruše pozornosti, schopnosti koncentrace, snížení reakční pohotovosti (postřehu), zhoršení přesnosti zrakového vnímání, zhoršení motorické koordinace a to na dobu 4–6 hodin po inhalační aplikaci, proto by se osoby pod jejím vlivem měli vyhnout činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Co způsobuje kouření marihuany plicím? Dráždivé plyny vznikající při hoření způsobují kuřácký kašel a chronickou bronchiolitidu (zánět průdušinek), dále některé složky kouře tlumí pohyb řasinkového epitelu (to vede k hromadění hlenu v plicích a napomáhá zánětu). Navíc zde přímo působí i samotný horký vzduch. Trvalý zánět sliznice dýchacího traktu představuje riziko karcinomu.

uckonnaclo2

Z psychologického hlediska

Podle zkušeností konzumentů hašiše, lze symptomy hašišového opojení rozfázovat do několika stadií. V prvním stádiu pociťuje poživač sevřenost a úzkost, kdežto ve druhém stadiu se dostavuje euforie a pocit vnitřní blaženosti. V tomto stadiu dochází k bezdůvodné veselosti, provázené neztišitelným smíchem. K tomu přistupuje pocit naplněné radosti, podobný intenzivnímu vnitřnímu uspokojení po dobré zprávě, úspěchu či zvládnutí obtížného úkolu. Tyto vjemy podle tvrzení konzumentů způsobují nepopsatelné zážitky. Z těchto stavů navozená nálada často přechází v únavu, lhostejnost a otupělost.

Dalšími z pozorovaných symptomů hašišového opojení jsou porušení chodu myšlenek, soustředění a pozornosti (myšlenkové pochody postrádají vnější souvislosti, neintoxikovaný člověk nevidí v jejich průběhu souvislosti, zatímco intoxikovaní se naopak můžou snadno doplňovat, přičemž vědí, o čem je řeč), dále se dostavuje zostření sluchových a chuťových vjemů, snížení mechanické obratnosti a selhávání krátkodobé paměti. Postižení paměti u uživatelů konopí přetrvává 24 hodin po aplikaci drogy, zda a jak dlouho přetrvává u chronických uživatelů při abstinenci, není zatím jasné. Někdy se vyskytuje synestézie (vnímání jednoho vjemu jiným smyslem, např. vidění zvuku, slyšení tepla, atd.), iluze sluchové i zrakové, které často přecházejí až v halucinace. Pro kouření marihuany platí výše uvedené. Rozdíl je však v síle účinku, občas se však vyskytují velmi silné druhy marihuany, které mají účinky srovnatelné s hašišem. Dále u marihuany také většinou chybí fáze sevřenosti. Všechny tyto příznaky nejsou časově ohraničeny, často se vzájemně prolínají, některé mohou zcela chybět. Vše záleží na individuálních vlastnostech konzumenta, na jeho vnímavosti a psychickém stavu. To může vést i ke zcela atypickému chování některých uživatelů drogy, manifestujícímu se projevy paniky, strachu, stresu.

uckonnaclo3

Účinky dlouhodobého užívání na psychiku

Podobně jako u jiných návykových látek vede také dlouhodobé zneužívání drog z konopí k celkovému chátrání organismu. Jeho projevem je tělesná sešlost a morální defekty spojené se změnou povahových vlastností, především psychickým návykem a ztrátou motivace. Tyto příznaky mají pouze malou intenzitu, nicméně bývají patrné. Psychická závislost není nikterak silná, jedná se především o nutkání požít drogu a zažít „znovu“ tento stav, přičemž síla nutkání je srovnatelná s chutí na čokoládu. Této závislosti se lze většinou snadno zbavit. Fyzická závislost zde neexistuje, na rozdíl od legálního tabáku, na který existuje u 60 – 70% kuřáků. Není bez zajímavosti, že z těch, kdo v adolescenci užívají pravidelně marihuanu, je pravidelnými konzumenty ve 30–40 letech pouze 20 %, jen pro srovnání u alkoholu to je 90 %.

Konopí. Přerov, 2012. Absolventská práce. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov.

Poslat komentář

*