24 Květen

Účinky konopných drog

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Popsat účinky konopných drog není snadné, protože stejně jako je tomu u řady jiných drog, nezáleží výlučně na psychotropní látce a její koncentraci, ale také na celkovém nastavení („setting“) jedince, prostředí, očekávání, únavě, odlišné citlivosti apod. Tyto a další faktory mohou stavy během intoxikace měnit. Účinky první intoxikace tak mohou být velmi rozdílné. K nejčastějším účinkům konopných látek patří sucho v ústech, mírné pocity chladu, hlad, typické je zkreslené vnímání času a barev, sluchové, chuťové a hmatové iluze. Intoxikace je často doprovázena pocitem euforie, dobré nálady a záchvaty smíchu. Objevují se také nevolnosti a úzkostné stavy. Doprovodným jevem je výrazné překrvení spojivek (tzv. králičí oči). Obecně se konopné opojení nazývá jako rauš („high“) a jedná se o komplexní prožitek, který zahrnuje široký rozsah psychických, tělesných a emotivních reakcí, pocitů a vzruchů. Rauš je subjektivní reakcí, jejíž intenzita závisí především na obsahu THC, které ji vytváří. Rauš bývá také někdy označován výrazem „stoned“, volně vykládáno jako „zhulený“, zdrogovaný. Tento výraz se nejvíce objevuje u uživatelů marihuany. Existuje také typologie raušů, která je rozlišuje na tři základní oblasti, kterými jsou vnější aktivita, vnitřní aktivita a pasivita. Pokud jedinec je aktivní, komunikativní, energický a veselý, jedná se o vnější aktivitu. Jestliže jedinec nekomunikuje, je zadumaný, hovoříme o vnitřní aktivitě. U pasivity se jedná o celkové zmožení jedince, který neovládá své myšlenky a tělo.

Kanabinoidová závislost

I přesto, že některé studie uvádějí, že konopné formy drog neiniciují závislost fyzickou ani psychickou, řada autorů se shoduje na tom, že hlavním rizikem užívání konopných drog je vznik závislosti kanabisového typu. Závislost kanabisového typu je popsána jako „stav mající původ v chronickém nebo periodickém požívání cannabis nebo cannabisových substancí (přirozených nebo umělých).“ Dále je charakterizována jako závislost psychická, kdy uživatel potřebuje účinky drogy, přitom se neprojevuje závislost fyzická a neroste tolerance ani potřeba zvyšovat dávky.“

Zdroj: NEDBALOVÁ, Olga. Názory středoškolské mládeže na užívání marihuany. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016. 89 s. Bakalářská práce

Poslat komentář

*