1 Březen

Účinné složky konopí část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Využití konopí Komentáře: 0

„V rostlině Cannabis sativa L. bylo identifikováno celkem 533 látek, z toho 103 látek je kanabinoidních. Kanabinoidy představují širokou skupinu chemicky příbuzných látek, které jsou obsaženy prakticky jen v pryskyřici produkované rostlinou Konopí setého. Konopí je jediná rostlina, produkující tyto chemické látky, které u uživatelů konopných drog vyvolávají kýžený stav rauše („high“). Tři nejvýznamnější kanabinoidní látky jsou delta-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC), kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN).

Hlavní psychoaktivní látkou je delta-9-trans-tetrahydrocannabinol (zahrnuje i delta-8-trans- tetrahydrocannabinol, látku s mírně nižšími účinky), běžně známý jako THC. THC je hlavní účinná halucinogenní složka konopí, ze které pochází odhadem 70–100 % účinků charakteristických pro tuto rostlinu. THC se v různém množství vyskytuje prakticky ve všech odrůdách a kultivarech Konopí setého. Jeho obsah je odlišný v jednotlivých částech rostliny. V okvětních lístcích vrcholků samičí rostliny je THC nejvíce, poté jeho množství klesá postupně v pořadí horní listy, dolní listy, stonek, kořen a nakonec semena. Určení obsahu THC se provádí u rostliny konopí zbavené tvrdého materiálu, tedy stonků a kořene, ze sušiny všech jejích okvětí (tzv. „palice“) včetně listů. Účinek THC závisí na množství, frekvenci, způsobu užívání a také na psychických a fyzických dispozicích jedince. Mechanismus působení THC není doposud dostatečně známý. THC lze absorbovat dýchacími cestami, pokud je droga inhalována, nebo trávicím ústrojím, v případě polykání. U inhalace je efekt vyšší, účinky se projevují během několika minut a trvají 3–8 hodin, v případě polykání účinky nastávají až po několika hodinách a dlouhodobě přetrvávají. THC se ukládá v tucích a následně se váže na proteiny. Ukládá se do tukových tkání mozku, plic, jater a sleziny. Uvádí se, že u stálých uživatelů konopných drog organismus vyloučí 70 % THC během 72 hodin, zbývající THC se postupně z těla uvolňuje v následujících dnech a týdnech. Přibližně 1 % THC zůstává v těle uživatele 48–138 dnů.

S THC úzce souvisí potence konopí, kterou se rozumí obsah této psychoaktivní složky v rostlinném materiálu. Potence rostliny závisí především na varietě a kultivaru rostliny. Pro pěstitele a konzumenty konopných drog je potence nejdůležitější vlastností rostliny, jelikož představuje její psychotropní sílu. Aby bylo možné hovořit o dostatečně potentní rostlině, musí obsahovat minimálně 1 % THC. Průměrná potence konopných produktů se uvádí okolo 6–8 % THC. V posledních letech se věnovala řada výzkumů a studií problematice monitoringu zvyšující se potence v souvislosti s dlouhodobým nárůstem konzumace konopných drog. Z výsledků vyplývá, že vyšší potenci vykazují rostliny konopí pěstované hydroponicky v umělém prostředí. Jinak se neprokázalo nijak významné zvýšení potence konopných produktů. Je třeba brát v úvahu přirozenou rozdílnost v účincích jednotlivých konopných látek a to, že se vždy vyskytovaly vzorky s vysokou potencí.“

Zdroj: NEDBALOVÁ, Olga. Názory středoškolské mládeže na užívání marihuany. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016. 89 s. Bakalářská práce

Poslat komentář

*