28 Leden

Umělé osvětlení

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 1

„Existuje více možností, jaké osvětlení při pěstování doma použít. Nelze samozřejmě osvítit rostliny jakýmkoliv světelným zdrojem a očekávat, že Cannabis bude pod jeho paprsky prosperovat. Bílý světelný paprsek se skládá ze širokého spektra barevných paprsků. Umělé zdroje emitují záření jiného vlnového složení, než má bílé světlo. Jejich znalost je důležitá, neboť jednotlivé vlnové pásy mají na růst rostlin odlišný vliv. V následujících řádcích jsou uvedeny příklady zdrojů používaných při pěstování konopí, včetně základních teoretických souvislostí, umožňujících úspěšnou aplikaci jiných osvětlovacích zařízení, zde nezmiňovaných.

Jako umělé osvětlení se nejčastěji používají fluorescenční zářivky, které emitují ve vysoké míře paprsky v červeném a modrém pásmu světelného spektra. Především záření ve vlnových délkách odpovídajících těmto barvám vysílaného světla využívají rostliny k fotosyntéze. Lze použít zářivky různých velikostí, od třiceticentimetrových po dvaapůlmetrové, zasazené do standardních fluorescenčních osvětlovacích těles. S takovým osvětlením lze pěstovat rostliny ve sklepě, komoře či podkroví téměř stejným tempem jako venku uprostřed léta. Kvalita takto produkované trávy prý vysoce převyšuje průměrnou mexickou úrodu.

umos3

Fluorescenční zářivky

Různé typy fluorescenčního osvětlení vyzařují v různé míře paprsky optimální vlnové délky a v tomto smyslu je třeba k výběru typu přistupovat. Nežádoucí je například vyšší podíl infračervených paprsků, neboť ty podporují rychlý růst stvolu. Rostlina má potom vysoký, vytáhlý vzrůst. Je to případ „široko-spektrálního“ osvětlení, dodávaného pod označením WS, Wide Spectrum. Emituje méně světla v žádoucích vlnových délkách na úkor jiných, včetně nevhodného infračerveného záření. Takové osvětlení bylo vyvinuto jako podpůrné a doplňující pro účely skleníkového pěstování. Naopak „standardní“ fluorescenční zdroj emituje více paprsků v oblasti pro rostlinu využitelné. Oba typy osvětlení (standardní a WS) jsou k dostání ve více druzích dle jejich výkonu – obyčejný, vysoce výkonný a s velmi vysokým výkonem.

Zařízení s vyšším výkonem poskytnou rostlinám více světla, a to se na produkci jistě pozitivně projevuje. Používají se tzv. vysoce výkonná osvětlení a zdroje o velmi vysokém výkonu. Takovéto zdroje emitují vyšší intenzitu světla, což má za následek rychlejší růst rostlin. Například vysoce výkonné zařízení vyzařuje 1,5x více světla než standardní zdroj. Na vrcholu pyramidy ovšem stojí zařízení s velmi vysokým výkonem. Rychlost růstu pod tímto osvětlením je v literatuře popisována jako „úžasná, omračující, ohromující“. Pořizovací náklady jsou sice vyšší, ale údajně se vyplatí. Na instalaci zářivek vysoce výkonných i s velmi vysokým výkonem se musí pochopitelně použít speciálních osvětlovacích těles, která jsou hlavní, i když jednorázovou položkou ve výlohách. Je ovšem možné je získat podstatně levněji někde v bazaru nebo i na skládce.

Dalším dostupným světelným zdrojem je tzv. studené bílé světlo. Vyzařuje poměrně hodně světla v „modré“ oblasti, méně ale v „červené“. Funguje ovšem velmi dobře v kombinaci s některým typem fluorescenčního zdroje. Červené světlo kombinovaného osvětlení je dostatečné k podpoře růstu stonku, zvýšená intenzita modrého světla výrazně podpoří růst listoví. Pochopitelně, osvětlení složené z duplované sestavy standardních fluorescenčních zářivek je ještě lepší.

umos4

Rozdíl mezi teplým bílým, bílým a studeným bílým světlem.

Žhavé vlákno v běžné žárovce emituje vysoký podíl záření v červené oblasti spektra, takže v kombinaci se zdrojem studeného bílého světla lze dosáhnout relativně slušného spojení červených a modrých paprsků. Nedostatkem ovšem zůstává vysoký podíl infračervených paprsků ve spektru světla běžné žárovky, což způsobuje, jak již bylo řečeno, přílišný růst stonku a to hlavně v raném vývoji.

Při výběru osvětlovacího zařízení nelze dát absolutní doporučení. Jistě zde hraje roli i cena. Pokud již pěstitel má připravené lampy s bílým světlem a objímky na běžné žárovky, pak je asi vhodné ušetřit další náklady a při jejich společném použití lze vcelku uspokojivě rostliny pěstovat. Jestliže se ale k pořizování zařízení teprve chystá, je vhodné spíše neztrácet s touto kombinací čas a nezaměřovat se na ní. Náklady se možná nakonec nebudou příliš lišit od pořizovací ceny vhodného fluorescenčního osvětlení a další problémy by zřejmě vyvstaly při potřebě upravovat výšku světelného zdroje při růstu rostlin.

Životnost zářivek se liší dle značky a výrobce, záleží ale také na velikosti (delší mají kratší životnost), výkonu (výkonnější zdroje mají rovněž životnost kratší) atd. Podklady hovoří o 9-18 tisících hodin předpokládané životnosti u kvalitního výrobku. Na výběr výrobce si každý musí udělat vlastní úsudek, vždy ale by měl mít na zřeteli výkon a potřebu světla v modré a červené oblasti.

Níže jsou pro hrubou informaci vybrány údaje o některých světelných zdrojích z hlediska percentuálního podílu vybraných (pro pěstování marihuany zajímavých) světelných pásem z celkového záření emitovaného jednotlivými zdroji.“

umos1

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Komentáře

Poslat komentář

*