18 Březen

Užívání konopí mladými lidmi v České republice

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Konopí se v České republice usadilo na předních příčkách v oblíbenosti drog. V užívání mladými lidmi se drží v evropském žebříku na předních příčkách. Výzkumy z roku 2007 a 2008 také poukazují na problémové rozšíření užívání této drogy v české populaci. Na základě celopopulačních a dotazníkových šetřeních v České republice došlo v průběhu 20 let k nárůstu a rozšíření konopných drog. V roce 2009 se výzkum setkává s celoživotní prevalencí konopných látek mezi 16 – 27 %. Populace okolo 16 let se setkává se zkušeností s konopím v rozmezí 45 % až 50 %.

Uživatelé se v České republice mohou rozdělit na aktivní a pasivní a na uživatelské typy: „nekontrolující typ, uživatel s určitou mírou kontroly a kontrolující se uživatel“. Ve výzkumu popisovali na počátku své konopné kariéry pocity smíchu, legrace a rauše. Během dlouhodobějšího užívání přicházely i negativní emoce, nejčastěji se uvádí paranoia, úzkost, komunikační potíže, které se projevují změtí myšlenek a tendencí izolovat se. Uvedené účinky ovlivňují míru užívání konopí, a také rozhodnutí o ukončení konopné kariéry. Z výzkumu vyplývá, že mezi okolnosti, které nejčastěji způsobují ukončení užívání návykové látky, se zařazují zlomové události, mezi něž patří například silné šoky v průběhu intoxikace, které často souvisejí s nepříjemnými halucinacemi a mániemi. K dalším událostem somatického charakteru se také zařazují fyzické obtíže vznikající při intoxikaci, které jsou charakteristické omdlením, žaludečními potížemi a uvědomění si komunikačních problémů. Dále uživatel již nemusí být dlouhodobě spokojen s konzumací této látky. Nepřináší mu to, co od toho očekával, anebo již nemá dostupnost ke konopí z různorodých důvodů.

Existuje výzkum realizovaný Cohenem a Kaalem z roku 2001, kteří studovali 706 respondentů z Amsterdamu, San Francisca a Bremen. Studie uvádí, že uživatelé konopí ukončují svou konopnou kariéru mezi 25 až 30 rokem. Snižují užívání konopí z důvodu změny zájmů, postojů, životního stylu, hodnot. S vývojem přichází nové sociální role – manželství, rodičovství, které výzkum zařazuje mezi nejdůležitější faktory pro ukončení užívání konopných drog. Jako poslední faktor se uvádí vliv partnera, partnerky, který nesouhlasí s užíváním.“

Zdroj: HILSKÁ, Eva. Marihuana jako dnešní trend dospívajících mladých lidí a její rizika. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce Mgr. Milena Öbrink Hobzová.

Poslat komentář

*