20 Leden

Varování a informace pro uživatele tanečních drog – část 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Lidé, kteří se při výletu na drogách vydají „špatným směrem,“ se mohou jevit nespolečensky, být uzavřeni sami do sebe, mohou být nezvykle tiší nebo naopak vyděšení a rozčilení. Mohou se stočit do klubíčka, či běhat dokola a křičet. Mohou mít pocit, že se zbláznili, že ztrácejí kontrolu či dokonce „umírají“. Bad trip není smrtelný, ale je zde riziko, že si během něj postižený ublíží. Může se objevit dušnost nebo panický záchvat. Výlet špatným směrem lze zastavit či alespoň zmírnit použitím několika jednoduchých technik:

– Nezůstávejte sám/sama. Svěřte se se svými pocity přátelům, nejlépe těm, kteří nepožili žádnou drogu, a požádejte je, aby vám dělali společnost až do doby, kdy účinek drogy ustoupí.

– Změňte něco v daném prostředí, nebo o to někoho požádejte. Poslechněte si jinou hudbu, nejlépe něco známého a oblíbeného, přejděte do jiné, klidnější místnosti apod.

– Strach je často posilován napětím; to je možné snížit relaxací při soustředěném počítání nádechů a výdechů.

Když se vydá špatným směrem někdo jiný:

– Nenechávejte ho o samotě, dokud nevystřízliví. Počítejte s tím, že pomoc a podporu bude možná potřebovat po několik dalších hodin.

– Jednejte s ním velmi pozorně. Zeptejte se, zda se ho můžete dotknout nebo jej obejmout. Povzbuzujte jej, ať se nad aktuální pocity povznese.

– Uklidněte ho. Sdělte mu, že tento stav způsobila jen požitá droga, že nejpozději s odezněním účinku drogy skončí a všechno bude zase v pořádku. Jedinec v tomto stavu má často zkreslené vnímání času a může mít proto pocit, že zmatenost a úzkost trvá neustále, „věčně“. Sdělte mu, kolik je hodin a kdy se bude cítit lépe.

– Nenechávejte ho o samotě, ale také jej nevoďte mezi velký počet lidí.

– Všímejte si varovných příznaků. Žádný zážitek není důležitější než lidský život. Bez ohledu na požité drogy, pokud zpozorujete na sobě nebo svých přátelích některý z následujících příznaků, vyhledejte okamžitě a bez obav zdravotnickou pomoc:

– Dezorientace nebo obluzenost – postižený není schopen říct kde je, kdo je či jaký je den.

– Intenzivní ospalost – neodpovídá na výzvy jako „Otevři oči!!!“.

– Dušnost nebo ztížené dýchání.

– Pocit neobvykle vysoké teploty i přes snahu ochladit se či během pobytu na chladném místě.

– Kolaps (zhroucení) či bezvědomí.

Při nálezu jedince ležícího bez pohybu postupujte takto

– Zjistěte stav vědomí. Při komunikaci s jedincem, který užil drogu, mluvte klidným nevzrušeným hlasem, pomalejší řečí a přátelsky. Pokud jedinec přímo neohrožuje sebe ani okolí, vyhněte se použití fyzického násilí. V případě vážnější poruchy vědomí (projevy: dezorientace v čase, místě nebo osobě, snížená bdělost) přivolejte záchrannou službu.  V případě bezvědomí

– Zkontrolujte a zajistěte základní životní funkce (dýchání, tep).

– Uložte jedince do stabilizované polohy (rozhodně nepoužívejte fyzické násilí, nesmýkejte s dotyčným ani ho nepřemisťujte táhnutím za libovolnou část těla).

– Přivolejte záchrannou službu.

– Pokuste se zjistit, zda jedinec užil drogu – zeptejte se, zda dotyčného někdo z lidí okolo zná či ho viděl nějakou drogu užít. V případě, že ano, zjistěte, o jakou drogu se jednalo a v jakém množství a jakým způsobem byla užita. Pokuste se zajistit vzorek drogy (stačí kousek tablety, 1 ml roztoku, vzorek prášku).

– Nenechte jedince bez dozoru až do předání záchranné službě.“

Zdroj: PÁLENÍČEK, Tomáš, Pavel KUBŮ a Viktor MRAVČÍK. Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR, c2004. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-26-9.

Poslat komentář

*