25 Leden

Vedlejší účinky marihuany

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Využití marihuany pro medínské účely je prozatím limitováno jejími známými psychotropními účinky. Některé se zdají být příjemné a pro ně je také marihuana ilegálně zneužívána, ale jiné jsou nepředvídatelné a nebezpečné. Užití marihuany ovlivňuje náladu. U většiny uživatelů způsobuje euforii, zlepšuje sociabilitu, snižuje anxietu a depresi. U některých jedinců ale může mít užití drogy efekt přesně opačný: může vyvolat anxietu, paranoiu a psychotické symptomy. U geneticky predisponovaných osob, u osob s již proběhlou atakou psychotického onemocnění a u osob, které užívají drogu od časné adolescence, je užití marihuany rizikovým faktorem pro vznik schizofrenie. Droga také ovlivňuje percepci. Barvy jsou vnímány jako barvitější, hudba jako živější. Vyskytují se ale poruchy vnímání prostoru a času. Byl prokázaný nežádoucí efekt marihuany na kognici a psychomotorické tempo. Tento efekt je obdobný jako u alkoholu. Dochází ke zpomalení reakčního času, motorické koordinace, k poruchám pozornosti a ke specifickým výpadkům krátkodobé paměti. U pravidelných a chronických uživatelů drogy je vliv na kognitivní funkce ještě závažnější. Dochází k těžším poruchám pozornosti, paměti a k poruchám zpracování komplexní informace. Tyto obtíže mohou přetrvávat týdny, měsíce i roky po vysazení drogy. U části uživatelů marihuany dochází k poruchám motivace. Tito jedinci si hůře stanovují své životních cíle a následně je i hůře dosahují.

2016-07-29_143428

Marihuana má také systémový efekt na kardiovaskulární a respirační systém. U svých uživatelů způsobuje tachykardii, vazodilataci a posturální hypotenzi. U predisponovaných osob může způsobit závažné kardiální selhání. Kazuisticky jsou popsány ojedinělé fatální kardiální příhody u mladých uživatelů drogy. Kouř z cigarety marihuany obsahuje mutagenní a karcinogenních látky obdobně jako kouř z nikotinové cigarety. Nežádoucí vlivy pravidelného kouření marihuany na respirační systém jsou ale závažnější než u kuřáků cigaret, protože cigarety marihuany se kouří bez filtru a kouř je více a hlouběji vdechován. Vykouření 3 – 4 cigaret marihuany má stejný efekt jako vykouření 20 kusů nikotinových cigaret. Chronické kouření marihuany je spojováno se vznikem bronchitidy a emfyzému plic. Kuřáci marihuany, kteří jsou současně i kuřáky nikotinu, jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku bronchogenního karcinomu. Chronické užívání marihuany vede ke zhoršení jaterní steatózy a fibrózy u alkoholiků.

Kanabinoidy jsou metabolizovány zejména v játrech. Vlivem inhibice microzomů v jaterních buňkách dochází ke zpomalení metabolizmu některých pravidelně užívaných léků s následnou sérovou toxicitou užívaných léčiv. Kanabinoidy mají silnou vazbu na sérové proteiny. Užití marihuany může tedy ovlivnit účinek chronicky užívaných léků kompeticí vazby na sérových proteinech. Nebyl prokázán jednoznačný vliv kanabisu na ledviny.“

Zdroj: TYRLÍKOVÁ, Ivana. Marihuana a epilepsie, mýty a fakta. www.neurologiepropraxi.cz. 2012, 2012(1), 3.

Komentáře uzavřeny.