24 Červenec

Vliv marihuany na jedince část 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

Vliv na psychiku

Vliv THC na lidskou psychiku je již velice dlouhou dobu zkoumanou záležitostí s mnoha výzkumy po celém světě. Podobně jako u jiných návykových látek vede také dlouhodobé zneužívání drog z konopí k celkovému chátrání organismu. Jeho projevem je tělesná sešlost a morální defekty spojené se změnou povahových vlastností, především psychickým návykem a ztrátou motivace. Tyto příznaky mají pouze malou intenzitu, nicméně bývají patrné.

Psychická závislost není nikterak silná, jedná se především o nutkání požít drogu a zažít „znovu“ tento stav, přičemž síla nutkání je srovnatelná s chutí na čokoládu. Této závislosti se lze většinou snadno zbavit. Fyzická závislost zde neexistuje (na rozdíl od legálního tabáku, na který existuje u 60-70% kuřáků). Není bez zajímavosti, že z těch, kdo v adolescenci užívají pravidelně marihuanu, je pravidelnými konzumenty ve 30-40 letech pouze 20 % (jen pro srovnání u alkoholu to je 90 %). Mezi vědci se dokonce často vyskytují názory, že vliv marihuany na psychickou deterioraci není v žádné solidně založené studii dokázán. Konopí sice může vést k závislosti, ale také v mnoha případech nemusí.

Při krátkodobém užívání

Vliv na psychiku u krátkodobého uživatele je zanedbatelný, krom nástupu akutní intoxikace. Uživatelé, kteří užívají marihuanu výjimečně, neuvádějí žádné „dojezdy“ ani nic dalšího. Akutní intoxikace THC se projevuje euforií, často doprovázenou „výbuchy“ smíchu. Velmi často se objevuje změna vnímání času. Minuty se zdají jako hodiny a naopak. Zpomalují se reakce a koordinace pohybů. Zesilují se smysly, které nabývají nových rozměrů. Například vzrůstá chuť na sladké pokrmy. Jsou změny i v zrakových vjemech. Halucinace a iluze jsou méně časté, ale objevuje se nové vnímání tvarů a vzorů. Vzrůstají emoce, člověk je více vnímavý k emocím svým, i emocím jiných lidí. Dalo by se říci, že vzniká empatie. Důležité je i dočasné poškození krátkodobé paměti.

vlnajed2

Při dlouhodobém užívání

Z hlediska dlouhodobého užívání je již definována psychická závislost na THC. Nelze žádným způsobem definovat, kdy tato závislost začíná, ale je přímo úměrná frekvenci užívání marihuany a jejímu množství. Nejčastějším projevem této závislosti je nesoustředěnost, ztráta vnímání plynutí času, prokrastinace, změny v charakteru a chování závislého jedince. Podle nejnovějších průzkumů závislost na  THC opravdu existuje. Psychická střední a fyzická slabá. Odvykací syndrom u slabé, přichází po náhlém vysazení vysokých dlouhodobých dávek. Projevuje se slabě díky tomu, že THC se hromadí v tukové tkáni, odkud se jen zvolna uvolňuje. K abstinenčním příznakům patří: touha po marihuaně, strach, úzkost, dysforie (opak euforie), poruchy spánku, snížení chuti k jídlu, třes rukou, svalové bolesti, pocení, zlost, agrese, iritabilita, neklid. Trvají od několika hodin až 7 dnů. Opět připomínám, jsou slabé, z běžného fungování vás nevyřadí (jako u opiátů či alkoholu), ale prokazatelně existují, samozřejmě, že jsou individuální.

vlnajed3

Světové průzkumy vlivu marihuany na psychiku

Ve Spolkové republice Německo byla provedena studie u 1 458 lidí (z toho 60 % s vyšším vzděláním, 50 % studentů), u kterých se ukázalo, že problémy jsou dány nejenom marihuanou, ale současným abúzem opiátů (20 %), alkoholu (100 %) a tabáku (téměř 100 %). Podrobný rozbor ukázal, že u konopí co do počtu užití konzumace neroste s časem (s věkem). Dokonce s věkem nestoupá ani počet zdravotních komplikací.

Epidemiologické studie ukazují, že konopí je v podstatě méně škodlivé než alkohol a tabák a že pověsti o zvýšeném riziku přechodu na tvrdé drogy u kuřáků marihuany nejsou podloženy žádnými seriózně zpracovanými daty.

Zdroj: MAREK, Jan. Marihuana a vliv na psychiku z pohledu dlouhodobého užívání. Brno, 2015. Seminární práce.

Poslat komentář

*