15 Březen

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě drogy

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Tohoto trestného činu podle § 286 TZ se dopustí ten, kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává prekursor (prekursor označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina) nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek (OPL), přípravku obsahujícím OPL nebo jedu. Trestem za toto jednání může být odnětí svobody až na pět let, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty. Uvedený předmět musí být určený k výrobě OPL, nestačí tedy, pokud je k tomu pouze způsobilý. Jedná se o předčasně dokonaný trestný čin, jelikož jeho dokonání předchází představě pachatele o jeho dokončení.

Toto ustanovení pro nás však není zcela významné. Rostlina konopí je, jak už bylo zmíněno v předchozích článcích, sama o sobě považována za omamnou látku, a proto její pěstování nemůže být považováno za výrobu a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu. Domníváme se tedy, že takovým předmětem nemohou být např. ani pěstitelské potřeby, speciální sušičky konopí či síta na výrobu hašiše.

2016-08-26_180911

Co je prekursor, jsme vysvětlil výše. To, že za něj nelze považovat konopí, dokládá i fakt, že konopí ani žádná jeho forma není uvedena v kategorii 1 přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004, ani v kategorii 1 přílohy k nařízení Rady (ES) č. 111/2005. Dále jsou prekursory nově upraveny i v rámci vnitrostátní úpravy v zákoně č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Komentáře uzavřeny.