3 Březen

Vývoj situace kolem používání konopí v České republice od roku 2010

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„K poslednímu dni roku 2018 měla Česká republika 447 pacientů, kteří si alespoň jednou vyzvedli léčebné konopí na předpis, a průměrná měsíční dávka konopí byla necelého 6,3 g (denní dávka tedy 0,21 g). Počet lékáren s uzavřenou smlouvou na distribuci léčebného konopí byl 48, lékařů s oprávněním předepisovat léčebné konopí bylo k 28. 1. 2019 sedmdesát čtyři. Největším předepisovatelem konopí v roce 2018 byla v ČR Fakultní nemocnice u svaté Anny, resp. její Centrum bolesti a jeho vedoucí MUDr. Radovan Hřib, kteří v daném roce předepsali konopí 155 unikátním pacientům — a ti si je také vyzvedli a užívali je. V tomtéž zařízení bylo vyškoleno pro užívání konopí pomocí vaporizéru (dar Fakultní nemocnici od nizozemské firmy Bedrocan) 15 pacientů, kteří všichni tuto metodu upřednostňují a běžně ji používají [Hřib R. emailová komunikace]. Celkem 447 pacientů sice znamená výrazný vzrůst meziročně i od roku 2013, zároveň ale jde o jedno z nejnižších poměrných čísel ze zemí, kde je léčebné konopí legální.

Počet pacientů, užívajících léčebné konopí, ve vybraných zemích světa a federálních státech USA:

V roce 2012 udávalo v České republice alespoň jednu zkušenost s užitím konopí 28 % obyvatel ve věku mezi 15 a 64 lety. Užití konopných látek pro léčebné účely uvedlo celkem 16,5 % dotázaných (15,8 % mužů a 17,1 % žen), v posledním roce pak 10,7 % dotázaných (10,4 % mužů a 11,0 % žen). Je třeba zdůraznit, že 13 % českých obyvatel — tedy téměř polovina těch, kteří mají s konopím zkušenost — užila konopí s cílem zlepšit svůj zdravotní stav a psychotropní účinek konopí považovala za nežádoucí (viz obrázek). Jinými slovy: v České republice existuje přibližně 950 tisíc lidí ve věku mezi 15 a 64 lety, kteří použili nebo používají konopí pouze a výhradně s cílem zlepšit svůj zdravotní stav.“

Zdroj: LANDA, Leoš a Jan JUŘICA. Léčebné konopí v současné medicínské praxi. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-247-3967-0. s. 26-28.

Poslat komentář

*