10 Leden

Za 6 kytek na 6 měsíců

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

Jak je to aktuálně s právní postižitelností držení konopí?

Držení konopí, resp. marihuany, v jakémkoliv množství není dovoleno, a to ani pro sebe, ani pro jiného.

Držení konopí pro vlastní potřebu lze postihnout buď jako přestupek, nebo jako trestný čin, a to v závislosti na drženém množství. Držení malého množství konopí je považováno za přestupek, kde pachateli hrozí propadnutí konopí, pokuta až do 15.000 Kč, případně při opakovaném jednání i uložení sankce zákazu pobytu. Držení konopí, pryskyřice z konopí nebo dalších látek obsahujících THC v množství větším než malém je stíháno jako trestný čin, kde hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 1 rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci, tj. drog. Trest odnětí svobody může být uložen jako podmíněně odložený či nepodmíněný, záleží na osobě pachatele a okolnostech případu. V případě spáchání tohoto trestného činu ve větším rozsahu hrozí pachateli trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců až 5 let a v případě spáchání tohoto trestného činu ve značném rozsahu trest odnětí svobody v rozmezí 2 až 8 let. Pojmy „ve větším rozsahu“ a „ve značném rozsahu“ nejsou pouze kvantitativní, tj. neposuzuje se pouze množství držené konopné drogy, ale též jiné faktory, např. doba páchání trestného činu, kvalita drogy apod.

Pokud se týče malého množství, toto bylo pro účely trestního zákonu stanoveno nařízením vlády. Malým množstvím konopí se tak míní nejvýše 15 g sušiny, malým množstvím hašiše nejvýše 5 g. Množství větší jsou již stíhána jako trestný čin. Shora uvedená právní úprava, včetně stanovených množství konopných drog, je účinná od 1. 1. 2010. Dne 23. 7. 2013 rozhodl Ústavní soud ČR, že stanovení konkrétních hodnot množství většího než malého u jednotlivých drog pro potřeby trestného činu postihujícího držení drog nařízením vlády je protiústavní a toto nařízení vlády zrušil. Okamžikem zveřejnění tohoto ústavního nálezu ve Sbírce zákonů, tak bude třeba, aby rozdíl mezi malým množstvím a množstvím větším než malým stanovil sám orgán, který věc projednává s přihlédnutím k osobě pachatele. Lze však očekávat, že policie a státní zastupitelství si svými vnitřními předpisy, které však nejsou závazné pro rozhodování soudu, množství větší než malé pro usnadnění své praxe upraví, jak tomu ostatně již bylo před rokem 2010.

Shora uvedená právní úprava platí výhradně pro držení konopí, resp. konopných drog pro vlastní potřebu. Držení jakékoliv drogy, včetně konopných, pro jiného je vždy trestným činem a je stíháno výrazně přísněji, přičemž základní trestní sazba činí 1 rok až 5 let trestu odnětí svobody.

Jaká je trestní sazba za pěstování a prodej marihuany? Záleží na množství?

U pěstování konopí je, stejně jako u držení konopí, potřeba odlišovat pěstování konopí pro vlastní potřebu nebo pro jiného.

Pěstování malého množství konopí pro vlastní potřebu je stíháno jako přestupek, pěstování množství většího než malého jako trestný čin. Malé množství je i v tomto případě stanoveno nařízením vlády. Pěstování nejvýše 5 rostlin konopí je postihováno jako přestupek, za který hrozí pokuta až do 15.000 Kč a propadnutí věci nebo zákaz pobytu. Pěstování více než 5 rostlin pro vlastní potřebu je stíháno jako trestný čin, za jehož spáchání hrozí pachateli trest odnětí svobody v trvání až 6 měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí věci. V případě spáchání tohoto trestného činu ve větším rozsahu hrozí trest odnětí svobody v trvání až 3 let, v případě pěstování konopí ve značném rozsahu hrozí pachateli trest odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 5 let. Shora uvedený ústavní nález se nařízení vlády, jímž se stanoví počet rostlin konopí pro účely trestního zákoníku, nedotknul, protože Ústavní soud se touto otázkou z právních důvodů nemohl zabývat. Lze však očekávat, že v budoucnu dojde taktéž i ke zrušení tohoto nařízení vlády.

Je třeba upozornit, že osoba, která pěstuje pro vlastní potřebu 5 rostlin konopí a dopouští se tedy přestupku, bude po sklizni pravděpodobně postižitelná již za  trestný čin držení konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém, neboť sklizeň z 5 rostlin zřejmě přesáhne dosud platných 15 gramů sušiny konopí, tedy tzv. malého množství pro vlastní potřebu.

Pokud se týče pěstování konopí pro jiného nebo jeho prodeje, takové jednání je vždy trestným činem, za který hrozí pachateli nejméně 1 rok až 5 let trestu odnětí svobody, případně trest vyšší, např. při prodeji konopí ve větším rozsahu, osobám mladším 18 let, příp. 15 let, atd.“

Zdroj: Dekontaminace. 2013, 2013(II).

Poslat komentář

*