23 Listopad

Závažnost závislosti

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Tatáž intenzita motivace k určitému vzorci chování může být více či méně škodlivá v závislosti na kontextu. V této souvislosti můžeme hovořit o „závažnosti“ závislosti. Osobu závislou na heroinu, která trpí výraznými zdravotními problémy v důsledku svého injekčního užívání drogy, tak zřejmě budeme považovat za problémovější případ než někoho, kdo se snaží zmírňovat rizika svého počínání dodržováním hygienických zásad při injekční aplikaci. U osob, které nadále kouří i přes výskyt závažného chronického obstruktivního plicního onemocnění, lze hovořit o závažnější závislosti na tabák než u někoho, kdo sice kouří, ale nevykazuje žádné objektivní známky poškození zdraví. Gamblera s nízkým reálným příjmem, jehož život a život jeho rodinných příslušníků je závažně poznamenán penězi prohranými na automatech, lze považovat za problémovější případ než někoho, kdo sice tráví hraním více času a utrácí za něj více peněz, ale kdo je mnohem bohatší a nepůsobí mu to tedy takové těžkosti.

V případě jednotlivců i populací by se dal pojem závažnosti dobře využít při rozhodování o objemu prostředků, jež je třeba vynaložit na řešení problému. Není jasné, zda by se dal tento postup globálně uplatnit na závislosti obecně. Je pravděpodobnější, že závažnost bude nutné posuzovat u konkrétních typů závislostního chování v konkrétních kontextech a pro konkrétní účely.

Velmi často používaným nástrojem u lidí, kteří mají problémy s alkoholem nebo nelegálními drogami, je Index závažnosti návykového chování. Tato škála mapuje několik oblastí, v nichž může osoba užívající návykové látky vykazovat problémy, např. psychický stav, sociálně-právní situaci, zdravotní stav a zaměstnání. Vykazuje dobrou reliabilitu a dobře koreluje s dalšími nástroji určenými k posuzování předmětných domén. Jeho administrace formou strukturovaného rozhovoru trvá přibližně 30 minut. Z důvodů, o nichž jsme se v této publikaci již zmínili, je třeba dbát opatrnosti při interpretaci skórů z tohoto testu u různých jednotlivců i populací.“

Zdroj: WEST, Robert. Modely závislosti. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 978-80-7440-157-2.

Poslat komentář

*