29 Leden

Závislost a tolerance

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Riziko vzniku závislosti při užití kanabisu je ve srovnání s opiáty, kokainem, alkoholem či nikotinem poměrně malé. Ve skupině čistých uživatelů marihuany (neužívají jiné návykové látky) se vyskytuje 2 – 10 % závislých na droze. Riziko vzniku závislosti se zvyšuje s množstvím a frekvencí užívané marihuany. Dalším predisponujícím faktorem pro vznik závislosti je počátek užívání drogy před 16. rokem věku. Abstinenční syndrom se může projevit po vysazení drogy u uživatelů, kteří absorbují 180 mg THC denně (1 – 2 moderní kvalitní jointy denně), pokud jsou užívány po dobu delší než 11 – 21 dnů (individuální snášenlivost). Abstinenční příznaky jsou obdobné jako po vysazení alkoholu, opiátů nebo benzodiazepinů. Do klinického obrazu abstinenčního syndromu patří neklid, nespavost, anxieta, zvýšená agresivita, anorexie, tremor a autonomními projevy.

V České republice byl nyní zahájen legislativní proces, který směřuje k legalizaci užití marihuany pro medicínské účely. Úroveň vědomostí ohledně užití marihuany v klinické praxi je v současnosti nedostatečná. Izolované experimentální výsledky sice poukazují na možnost příznivého antikonvulzního efektu některých kanabinoidů a nelze tedy vyloučit, že pravidelné užívání marihuany může příznivě ovlivnit frekvenci záchvatů u některých jedinců, ale prozatím neexistují systematické klinické studie, které by tuto hypotézu jednoznačně potvrdily. Problémem je také různá koncentrace jednotlivých kanabinoidů v rostlinách, v závislosti na oblasti a podmínkách pěstování konopí, možné vedlejší, zejména psychotropní efekty užívané drogy, nebezpečí vzniku tolerance a případné závislosti při dlouhodobém užívání drogy.

2016-07-29_144327

Zdravotní rizika při dlouhodobém užívání drogy (epilepsie je chronická nemoc) jsou prokazatelně vyšší nežli doposud nejednoznačný, spekulativní efekt užívaní drogy na snížení frekvence záchvatů. U nemocných, kteří jsou chronicky léčeni antiepileptickou medikací a začnou užívatmarihuanu, může naopak dojít k ovlivnění sérových hladin stávající antiepileptické medikace.“

Zdroj: TYRLÍKOVÁ, Ivana. Marihuana a epilepsie, mýty a fakta. www.neurologiepropraxi.cz. 2012,

Poslat komentář

*