16 Listopad

Způsob aplikace marihuany

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Nejobvyklejší formou konzumace marihuany a hašiše je kouření, tedy inhalace splodin kouření těchto látek. Dým z obou látek obsahující účinné látky dobře proniká přes alveolokapilární membránu do krve. Hašiš se obvykle kouří v malých dřevěných či hliněných dýmkách s malým vnitřním objemem s hustým kovovým sítkem uvnitř hlavičky dýmky, nebo se kouří ve vodních dýmkách. V nich kouř probublává přes vodní lázeň. Marihuana se v dýmce kouří velice zřídka, výlučně převládá balení a kouření marihuanových cigaret. Ty jsou na koncích stočené, aby se z cigaret nevysypala marihuana. Hašišový olej se pro svou vysokou toxicitu samostatně nepoužívá. Těžce závislé osoby si jej přikapávají do dýmky anebo na cigaretu.

Hašiš a marihuana se inhaluje hlubokým nádechem s následným zadržením dechu na několik sekund. Kuřáci marihuany drží cigarety obvykle mezi sepnutými prsty sevřených rukou směrem nahoru, přičemž se nadechují přes štěrbinu k sobě přiložených palců. Tento rituál kouření je charakteristický pro zkušené kuřáky marihuany, kteří se podle tohoto způsobu kouření dají snadno rozpoznat.

Akutní otrava

Začátečníci při kouření hašiše nebo marihuany zpočátku nemusí na sobě subjektivně pociťovat účinky drogy, a to ani po třech nebo více dávkách. Postupně se však účinky objeví u všech. Základní účinná látka (delta – 9 – THC) je mírný halucinogen. Osoba v počátečních fázích pociťuje celkové uvolnění, euforii a někdy lehkou ospalost. Mění se orientace v čase a v prostoru. Osoby pociťují změněnou propriocepciu stávají se citlivější k akustickým podnětům. Dochází k poruše chuti. Delta- 9 – THC zvyšuje až o 25 % nitrooční tlak. Ve stádiu akutní otravy po konzumaci marihuany bývá světloplachost, dvojité vidění, dochází k rychlým mimovolným pohybům očí a ke zpomalení akomodace. Při vyšší dávce může dojít k narušení stability a k lehkému třesu rukou.

apmar2

Mohou se rozvinout fenomény pseudohalucinací i pravé halucinace, případně až exatické stavy. Při velmi vysokých dávkách delta – 9 THC může vzniknout až akutní toxická psychóza s paranoidním laděním, pocity depersonalizace a výrazný motorický neklid. Obvyklé bývají stavy úzkosti, jindy stavy těžké paniky s totální dezorientací v prostoru a v čase. Při kontaktu s intoxikovanou osobou je na místě opatrnost pro její možné agresivní případně autoagresivní reakce i s možnosti sebevražedného útoku nebo napadení jiné osoby. Těžší otrava může u disponovaných osob odkrýt latentní schizofrenii.

Ve stavu akutní otravy dochází i nástupu somatických účinků. Nastávají pocity sucha v ústech a krku, objevuje se tachykardie, dochází k mírnému poklesu krevního tlaku a tělesné teploty. Po úplné metabolizaci bývají bolesti hlavy, skleslost a pocity vnitřní prázdnoty.“

Zdroj: VANĚČEK, Miloš. KONOPÍ – CANNABIS. 1. Praha: Policie ČR, 2010.

Poslat komentář

*