26 Duben

Způsoby a rizika užívání konopných drog – část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Produkty konopí lze užívat inhalací, tedy kouřením nebo perorálně neboli polykáním. Světově nejrozšířenější a tradičním způsobem konzumace konopí je inhalace kouře. Touto nejsnadnější metodou nadchází efekt drogy během několika desítek vteřin až minut po prvním vdechnutí, v závislosti na obsahu psychoaktivních látek. Účinek přetrvává pod dobu 3–6 hodin. Velmi populární je balení marihuany, hašiše nebo oleje do jointů (cigaret) s příměsí tabáku. Jelikož je kouř velmi žhavý, tak se jako filtr jointů používá kousek pevného papíru. Tento druh konzumace se nazývá jako „balení“. K balení je možné použít také speciální papírky zvané „blunty“. Další možností je kouření z dýmky. Nově se také používá vaporizér, což je přístroj, který se běžně užívá ve fyzioterapii a aromaterapii. Při konzumaci drogy vaporizací je vzniklá pára bez zápachu a bezbarvá, a jestliže není vdechnuta okamžitě, rozplyne se ve vzduchu a neúčinkuje na okolní osoby. Méně obvyklý způsob inhalování, nejčastěji hašiše, spočívá ve vdechování výparů takzvaným „horkým řezem“, kdy se látka vkládá mezi dva zahřívané plátky železa. Výhodou inhalace je možnost odhadnout účinky, jelikož se dostavují rychle. Největším problémem inhalace jsou obecně vedlejší efekty, krátkodobé nebo dlouhodobé, na dýchací a trávící systém. Častým vdechováním kouře se zvyšuje nebezpečí vzniku akutní a chronické bronchitidy, snižuje se antibakteriální funkce plicních makrofágů, zvyšuje se nebezpečí ucpání dýchacích cest a také riziko vzniku karcinomu dýchacího a trávícího systému. Kouření konopných drog je sice nejsnadnějším a nejpopulárnějším způsobem užití, ale jak uvádí Presl  je i tím nejrizikovějším a jak dále upozorňuje, konopným kouř obsahuje o 50 % víc látek podílejících se na vzniku rakoviny plic, než tabákový.

Perorální aplikace psychoaktivních látek obsažených v konopí spočívá v jejich požití a následném vstřebání prostřednictvím sliznice trávicího traktu. Jelikož je THC rozpustné v tucích, oleji a alkoholu, lze konopné drogy požít jako součást jídla nebo nápoje. Při požití konopné drogy polykáním se účinky dostavují pomaleji, ale přetrvávají déle než u inhalace. Je také těžší je odhadnout. Známá je např. příprava sušenek, koláčků, mléka, kávy nebo čaje z konopí.

Existuje také možnost injekční aplikace, která se objevuje velmi zřídka a je možná v případě extrahovaného či synteticky vyrobeného THC.“

Zdroj: NEDBALOVÁ, Olga. Názory středoškolské mládeže na užívání marihuany. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016. 89 s. Bakalářská práce

Komentáře uzavřeny.