15 Únor

Způsoby pěstování konopí – indoor

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Pěstování v umělém prostředí (indoor) Tato metoda je známá od počátku 80. let 20. století a postupem doby se stala velmi populární. Opět se nabízí možnost pěstovat ze semínka nebo z řízků. V umělém prostředí lze konopí pěstovat v půdním substrátu nebo hydroponicky. Pěstování v půdě je tradiční, levnou metodou. Ovšem při ohledu na místo výkonu, které bývá nejčastěji domácí, se jeví vysoká hmotnost a množství nečistoty jako značná nevýhoda této metody. (Adams, 2012, s. 50–54) Hydroponie představuje populární a účinnou formu pěstování konopí. Je to pěstování v živném roztoku bez půdy. Půdu nahrazuje pěstební médium, které je interní a funguje jako opora kořenů a zásobárna kyslíku. Nejčastějším médiem je rockwool, keramzitové granule a kokosové vlákno. Existují různé hydroponické systémy a výběr záleží na preferencích pěstitele. Výhodou hydroponického pěstování je vysoký výnos, rychlost růstu, čistota prostředí. Nevýhodou jsou zejména vysoké vstupní náklady systému.

Pro pěstování indoor se využívá tří variant pěstebních prostorů. První a nejmenší prostor, který je možné k pěstování využít je skříň, druhou možností je vestavěná skříň nebo komora v místnosti, třetí variantu představuje samostatná místnost určená k pěstování. Pěstování v umělém prostředí vyžaduje technické vybavení, které má nahradit přírodní prostředí. Nezbytné jsou lampy napodobující svit slunce a přívodní a odvodní ventilační systém, který ovlivňuje teplotu a obnovu kyslíku. Světelné spektrum by mělo být v souladu s vývojovou fází rostliny. Rozhodující je také délka svícení. Za nejvhodnější osvětlení jsou považovány zářivky nebo nízkoenergetické žárovky a výbojkové lampy. Současně se doporučuje použití stínidel, která zvyšují množství světla a zajišťují jeho lepší rozložení v prostoru. K ventilaci, která je v uzavřeném pěstebním prostoru také nezbytná, není nutné uvádět více, důležité je však zmínit použití filtru s aktivním uhlím, neboť se logicky nabízí otázka zápachu rostlin v období květu. Pěstování konopí v umělém prostředí zahrnuje dvě rozdílné metody, které jsou specifické svými výhodami a nevýhodami popsanými v předchozím textu. Obecně však lze říci, že indoor pěstování znamená pro pěstitele celkově vyšší náklady, finanční i časové, vyžaduje určitou dávku zkušeností a umožňuje pěstovat konopí po celý rok. Když pomineme, že se na každý pád jedná o nelegální činnost, je zde opět velké riziko odhalení, i když tento způsob pěstování není tolik transparentní, může být doprovázen řadou aktivit, které mohou budit podezření jako například zvýšený hluk nebo zápach.“

Zdroj: NEDBALOVÁ, Olga. Názory středoškolské mládeže na užívání marihuany. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016. 89 s. Bakalářská práce

Poslat komentář

*