1 Únor

Způsoby pěstování konopí – outdoor

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Konopí lze pěstovat dvěma způsoby a to venku (outdoor) nebo v umělém prostředí (doma, pod střechou neboli indoor). Oba způsoby mají pro pěstitele své výhody a nevýhody. I když se následující text věnuje způsobům pěstování konopí, v České republice platí, že konopí jako rostlina obsahující omamné a psychotropní látky podléhá zákazu pěstování, stejně je zákon nekompromisní v případě držení a distribuce (viz. Zákon č. 176/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů).

Pěstování venku (outdoor) Pěstování ve venkovním prostředí představuje nejlevnější způsob kultivace s využitím nejsilnějšího zdroje světla, kterým je slunce. Konopí je silná a odolná rostlina, která vyroste i v půdě s nízkým obsahem živin. Za předpokladu dobře vybrané odrůdy a vytvoření vhodných podmínek pro pěstování, je možné sklidit bohatou a kvalitní úrodu. Venkovní pěstování je možné ve dvou klimatických pásmech. V tropickém páse, kde lze pěstovat celoročně a v mírném páse, kam patří mj. i Evropa, je možné pěstovat konopí jen během určité části roku. V mírném páse se daří zejména odrůdám Konopí indického. V prostředí mírného pásu dochází k prodloužení dne na jaře, koncem měsíce dubna se začínají zvyšovat teploty a klíčí semena, poté se vytvářejí stonky a listy, na konci června se dny krátí a přibližně v polovině srpna jsou noci dostatečně dlouhé na to, aby konopí začalo kvést. Sklizeň probíhá v září nebo v polovině října.

Ve venkovním prostředí lze konopí pěstovat jak ze semen, tak z řízků. Je na místě připomenout, že žádoucí jsou rostliny samičí. U řízků lze pohlaví určit, u semen je to složitější, pěstitel musí vyčkat, až semínko vyklíčí a povyroste, aby byl schopen rozeznat pohlaví rostliny. Konopí lze pěstovat přímo v zemi ve volném prostranství, nebo v květináči, ať už na zahradě nebo na balkóně, či ve skleníku (tzv. Greenhouse). Nabízí se také možnost pěstování na poli nebo v lese, jedná se o tzv. Partyzánské pěstování, které se v posledních letech výrazně rozmohlo a jehož cílem je vypěstovat velké množství v relativním utajení. Pro pěstování outdoor je vhodné Konopí indické a jeho hybridy, ve skleníkových podmínkách je možné pěstovat celoročně a pracovat i s tropickými odrůdami, s Konopím setým a jeho hybridy. Výhodou venkovního pěstování je, že konopí roste rychleji, údajně má lepší chuť a pěstování není tolik finančně nákladné. Nevýhodu představuje napadení různými škůdci a ve skleníkovém prostředí je to nebezpečí vzniku plísně. Ovšem zdaleka nejdůležitější je si uvědomit, že pěstiteli hrozí velké riziko odhalení, jelikož můžeme jednoduše říci, že rostliny jsou neustále na očích.“

Zdroj: NEDBALOVÁ, Olga. Názory středoškolské mládeže na užívání marihuany. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016. 89 s. Bakalářská práce

Poslat komentář

*