„Uživatelé návykových látek jsou většinou lidé, kteří se obrátili k droze z důvodu nějakých nepříjemných potíží. Tito lidé potřebují primárně vyřešit problémy, které je dovedly k drogám, a poté se zaměřit na závislost, jak psychickou,…

Detail článku

„Konopí se v České republice usadilo na předních příčkách v oblíbenosti drog. V užívání mladými lidmi se drží v evropském žebříku na předních příčkách. Výzkumy z roku 2007 a 2008 také poukazují na problémové rozšíření…

Detail článku

„Neexistují jasně definované specifické osobnostní vlastnosti uživatelů konopí, jelikož se jedná o návykovou látku, která je lehce dostupná a může ji zneužívat široké spektrum veřejnosti. Oblíbenost získala u adolescentů. Osobnostní vlastnosti jsou ovlivněny individualitou jedince…

Detail článku

„Návykové látky a paralelně i konopí představuje pro děti v období dospívání určité riziko, které se může zvyšovat, pokud je dítě hyperaktivní. Ti, kteří jsou diagnostikováni jako hyperaktivní, jsou často náladoví, impulzivní, mívají problémy ve…

Detail článku

„V období adolescence se postupně stabilizují somatické změny. Dítě se vyrovnává se všemi vzniklými změnami, ke kterým došlo v období pubescence. Samotné změny v období adolescence jsou zejména v oblasti sociální. Setkáváme se somatickou, individuální…

Detail článku