Držení 28,5 gramů (jedné unce) marihuany nebo množství menšího není ve slunné Kalifornii čin vyžadující zadržení. Pokud pachatel dostatečně prokáže svou totožnost a slíbí účast na soudním řízení, policista ho nezatkne. Po usvědčení z přestupku zpravidla…

Detail článku

Když Kalifornie v roce 2011 legalizovala marihuanu pro všechny obyvatele, existovaly prognózy toho, že místní teenageři budou trpět všemi možnými sociálními a právními problémy. Ale nová zpráva zpracovaná Centrem pro mladistvé a Kriminálním oddělením dospěla k závěru,…

Detail článku

Držení až jedné unce (28,34 g) marihuany se v Arkansasu hodnotí jen jako přestupek a trestá se až 1 rokem vězení a pokutou do 1000 dolarů. Soud může odložit řízení a vynést podmíněný trest na…

Detail článku

„Čas rozhodně mění zvyky a pojmy, a proto musíme očekávat, že to instituce se přizpůsobí. Ale čas přináší také korupci zásad, a proto je povinností všech dobrých občanů držet proti tomu stráž.“ Thomas Jefferson Rok…

Detail článku