30 Prosinec
Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Tryptamin je látkou, od které je opět odvozeno mnoho dalších psychoaktivních substancí. Shulgin jich ve své knize TIHKAL popsal několik desítek. Tryptamin je svou strukturou velmi blízký neurotransmiteru serotoninu (5-hydroxytrytamin; odtud zkratka 5-HT). Většina tryptaminů…

Detail článku

„2/2/6 DOM, DOB Jde o syntetické deriváty amfetaminu, jejichž celé chemické názvy jsou 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamin (DOM) a 2,5-dimetoxy-4-bromoamfetamin (DOB). Jedná se o amfetaminy s vůbec nejsilněji vyjádřenými halucinogenními účinky, které jsou připodobňovány k účinkům mezkalinu. Je…

Detail článku

„2/2/5 2C-T-7, 2C-T-2 Další ze syntetických fenyletylaminů, jejichž celé chemické názvy jsou 2,5-dimetoxy-4-(n)-propylthiofenyletylamin (2C-T-7) a 2,5-dimetoxy-4-(n)-etylthiofenyletylamin (2C-T-2). Obě látky se na evropském trhu vyskytovaly zejména v období let 1998–2001, kdy byly prodávány v některých smartshopech…

Detail článku

„2/2/3 4-MTA 4-MTA (4-metylthioamfetamin) je podobně nebezpečnou drogou jako PMA, patřící taktéž do skupiny entaktogenů. Na ilegálním trhu zatím vyskytovala méně často než PMA. V Evropě byla zachycena v Anglii, Nizozemsku, Belgii a Německu (v…

Detail článku

„2/2/2 PMA a PMMA Jde o nové syntetické drogy, které co do častosti výskytu na trhu následují hned po MDMA. Zároveň se jedná o jedny z nejnebezpečnějších látek vůbec. Za zkratkami PMA a PMMA se…

Detail článku